کلیدواژه‌ها = امام خمینی (ره)
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر سرمایۀ اجتماعی (جوانان بومی قوم ترک و کرد) بر هویت ملّی با تأکید بر شاخص های هویت ملّی از نگاه امام خمینی (ره)

دوره 10، شماره 34، بهار 1399، صفحه 43-65

حبیب الله حلیمی جلودار؛ سید ابراهیم حسینی بیجی کلا


2. بازخوانیِ گفتمان اسلام سیاسیِ افغانستان از منظر امام خمینی (ره) (1989-1979م.)

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 67-87

مهدی نجف زاده؛ ناصر یوسف زهی


3. مبانی هستی شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 51-67

اکبر عروتی موفق


4. مدل انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 51-70

عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری هشجین؛ معصومه شیخی


5. جایگاه و ابعاد مشورت در سیرة عملی امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 125-149

زاهد غفاری هشجین؛ قدسی علیزاده