کلیدواژه‌ها = جنگ نرم
ماهیت رویارویی نرم غرب با انقلاب اسلامی ایران در روند انقلاب‌های عربی(2011-2014)

دوره 4، شماره 11، شهریور 1393، صفحه 65-80

سید امیر نیاکویی؛ علی اصغر ستوده


جنگ نرم و سناریوهای آینده انقلاب اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، آذر 1391، صفحه 1-34

محمدرحیم عیوضی؛ فرزانه میر شاه ولایتی؛ فرهاد نظری زاده


جایگاه سیاست‌های حمایت‌گرایانة آمریکا در جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 1-28

ابوذر گوهری مقدم؛ مهدی جاودانی مقدم