کلیدواژه‌ها = لاکانوش" هسته سخت" کمربندمحافظ" اسلام" مصلحت" جمهوری اسلامی" اندیشه
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد مفهوم مصلحت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 1-20

10.22084/rjir.2016.1680

علی علی حسینی؛ حمیدرضا کشاورز