دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل کنش‌های گفتاری خطبه‌ نماز جمعه مقام معظم رهبری پس از شهادت سردار سلیمانی(27/10/1398)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

10.22084/rjir.2021.25126.3398

علی غفرانی؛ رضا محمدی


بازخوانی انتقادی رویکرد ‌ فردید به انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22084/rjir.2022.25366.3424

محمد نژادایران


سناریوهای حکمرانی امنیتی در ج.ا.ایران در افق 1404

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22084/rjir.2022.25536.3436

محمود عسگری


واکاوی گفتمان هویت ملی در منظومه فکری رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22084/rjir.2022.25244.3410

ناهید قمریان


نظریه نظام انقلابی در اندیشه مقام معظم رهبری مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22084/rjir.2022.24731.3365

ابراهیم خلیلی؛ مصطفی ساوه درودی


مرجع امنیت ملی در اندیشه فقهی امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22084/rjir.2022.25332.3422

سید سعید موسوی هاردنگی


مؤلفه‌های سیاست اخلاقی در مدیران سیاسی؛ مطالعه موردی آیت الله مهدوی کنی در مواجهه با پنج گروه خاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22084/rjir.2022.25564.3437

مهدی طاهری؛ سید جواد حسینی؛ حسین طهمورث


طراحی الگوی نهاد مردمی مبتنی بر منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22084/rjir.2022.25683.3443

سیدمحمدرضا حسینی نژاد ماهانی؛ رضا هویدا


شکل‌گیری گفتمان سیاسی از واقعه عاشورا در دوران معاصر ایران تا دوره انقلاب اسلامی؛ با تاکید بر اندیشه‌های امام خمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22084/rjir.2022.25596.3454

محسن قلی پور؛ حسن مجیدی؛ داود بخشایی


جستاری بر مفهوم شهروندی در اندیشه سیاسی شهید بهشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22084/rjir.2022.25846.3460

عباس دهرویه؛ مرتضی علویان؛ پرویز رضایی خنکدار


نقش نهادسازی در قوام ژئوکالچر شیعه: مطالعه موردی راهپایی اربعین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22084/rjir.2022.25850.3461

رضا رحمتی؛ حسن رحیمی؛ سیده کوثر جعفری


ملاحظات روش‌شناختی در اندیشه‌شناسی امام خمینی (ره): با تأکید بر تعلیم و تربیت و سیاست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22084/rjir.2022.21871.3085

مجتبی همتی فر؛ بختیار شعبانی ورکی؛ جمیله علم‌الهدی؛ شریف لک‌زایی


چندگانگی نخبگان و معضل توسعه پس از انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22084/rjir.2022.25689.3445

آزاده الفتی؛ محمد ابوالفتحی


فرایند تحقق نظریه پیشرفت سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22084/rjir.2022.25709.3449

محمد علی نظری؛ منصور میراحمدی


ارائه الگوی امید به آینده در اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22084/rjir.2022.26032.3480

مرتضی مولائی


الگوی جمهوری اسلامی و مسئله اولی‌الأمر در منظومه فکری و اندیشه سیاسی خرقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22084/rjir.2022.25945.3471

محمد قیصری؛ محمود نقدی‌پور


بررسی صورت‌بندیِ گفتمان «اسلامِ سیاسی» و «مارکسیسم-کمونیسم ایرانی» از انقلاب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22084/rjir.2022.25035.3392

محمدرضا قائمی نیک؛ محمد سلطانیه


تحلیل گفتمان رابطه دولت و طبقات اجتماعی در دولت سازندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22084/rjir.2022.25424.3427

سعید حاجی ناصری؛ حسینعلی یارخی؛ نجف شیخ سرایی