مؤلفه‌های سیاست اخلاقی در مدیران سیاسی؛ مطالعه موردی آیت الله مهدوی کنی در مواجهه با پنج گروه خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق

2 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق

10.22084/rjir.2022.25564.3437

چکیده

سیاست اخلاقی از مؤلفه‌هایی برخوردار است که در مدیران سیاسی یک نظام همچون جمهوری اسلامی ظهور و بروز دارد. چراکه سیاست، حوزه بسیار حساس و آفت‌خیزی است و امکان گرفتاری در دام‌های اخلاقی در آن بشدت محسوس است.آیت الله مهدوی کنی یکی از مدیرانی به شمار می‌رود که به مثابه یک عالم وارسته دینی، درجات اجتهاد را گذرانده و با ورود به سیاست، توانسته به درستی در این راه گام بردارد.سؤال اصلی مقاله این است که مؤلفه های سیاست اخلاقی در نظر و عمل آیت‌الله مهدوی کنی در مواجهه با 5 گروه مخالفان، دوستان، دشمنان، خود و عموم مردم کدام‌اند؟ نگارندگان با استفاده از روش تحلیل مضمون منابع موجود در مورد آیت‌الله مهدوی کنی تلاش کردند تا از رهرو این تحلیل‌ها، مؤلفه‌های سیاست اخلاقی آیت‌الله مهدوی کنی را در مواجهه با این پنج گروه استخراج کنند. نتایج تحقیق عبارت است از مولفه‌هایی همچون اولویت و منافع اسلام و نظام در همه حال، ولایتمداری، تکلیف‌گرایی، قانون‌مداری، شرع محوری، رعایت انصاف در موضع‌گیری‌های سیاسی، رعایت تقوا در موضع‌گیری‌های سیاسی، رعایت ادب در موضع‌گیری‌های سیاسی، نتیجه محوری در مسائل سیاسی و اجتماعی به جای نیت خوانی، وحدت روحانیت،مدارا کردن، انقلابی‌گری، عدم تمایل به پست و مقام، تفکر غیر جناحی، رعایت اخلاق در انتخابات‌ها، اخلاص، رعایت اعتدال و دوری از افراط و تفریط، جذب حداکثری، مردمی بودن و تمایل به گمنام؛ همچنین هر کدام از این دلالت‌ها در گروه‌های 5 گانه در ذیل یک مفهوم قرار گرفته است که این مفاهیم عبارتند از حق‌مداری، ثبات و استمرار روحانیت، دین محوری، تکلیف‌گرایی، توصیه و نصیحت.

کلیدواژه‌ها