فرایند تحقق نظریه پیشرفت سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی - استاد تمام

10.22084/rjir.2022.25709.3449

چکیده

تأکید بر نظریه‌پردازی و پاسخ به چالش‌های پیش رو انقلاب اسلامی موردتوجه آیت‌الله خامنه‌ای بوده است، یکی از مسائل مهم و ضروری که سبب ایستایی و پویایی انقلاب اسلامی می‌شود ضرورت نظریه‌پردازی در مسائل مبتلابه اجتماعی و سیاسی است، عدم توسعه‌یافتگی و پیشرفت سیاسی همیشه موردتوجه بوده است، بعد از انقلاب اسلامی نظریه‌پردازان با توجه به مبانی فکری خود در این حوزه قلم‌زده‌اند اما غایت موردنظر آرمان‌های قانون اساسی و رهبران انقلاب اسلامی محقق نشده است، این پژوهش سعی دارد به‌وسیله روش برون- کلارک به به این سؤال پاسخ دهد که فرایند تحقق پیشرفت سیاسی بر اساس دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای چگونه قابل تبیین است؟

یافته تحقق نشان می‌دهد: آیت الله خامنه ای در طول چند سال بر مسئله شناسی و نظریه پردازی تاکید داشته اند، نظریه پیشرفت سیاسی مبتنی بر مبانی فلسفی است که در شرایط سیاسی و اجتماعی قوام می‌یابد، نظریه پیشرفت سیاسی شامل مؤلفه‌هایی نظیر پاسخگویی و نظارت، عدالت محوری، شایسته‌سالاری، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و اعتقادی، معنویت و اخلاق محوری، جامعه تحول‌خواه، وجود احزاب و سازمان غیردولتی و نظام سیاسی کارآمد باهدف دست‌یابی به حیات طیبه است. فرایند تحقق پیشرفت سیاسی شامل اقداماتی نظیر، تکیه‌بر مسأله هویت، مدیریت فرهنگ، حفظ و توسعه مشروعیت نظام سیاسی، تکیه‌بر عقلانیت، نهادسازی و گفتمان سازی است.

کلیدواژه‌ها