دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، پاییز 1396 
5. فراتحلیل مطالعات اعتماد سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی

صفحه 105-133

سالار مرادی؛ مصطفی کواکبیان؛ حشمت الله فلاحت پیشه