داوران

نام داور سمت / سازمان
محمد ابوالفتحی عضو هیات علمی
هادی آجیلی دانشگاه علامه
حسین آجورلو پژوهشگر موسسه ابرار معاصر تهران
بهرام اخوان کاظمی استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز
مسعود اخوان کاظمی عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی- دانشگاه رازی
فریبرز ارغوانی پیرسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
محمد علی ایزدی مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی آزرمی دانشگاه گیلان
اکبر اشرفی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سید حسین اطهری دانشگاه فردوسی مشهد/عضو هیأت علمی
اصغر افتخاری عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام// رییس دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
جواد افشارکهن عضو هیات علمی
علی اکبری معلم عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمدرضا الفی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
محمد مهدی انصاری عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
پیمان باقری تلواژگانی دانشجوی دکترای تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان
فریده باوریان مدرس گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه
عبدالله بیچرانلو عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مهدی براتعلی پور عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران
حسن بشیر استاد دانشگاه امام صادق (ع)
حسن بشیری عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی همدان
عطاالله بیگدلی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام
مهدی بیگدلو عضو هیئت علمی دانشکده فارابی
سجاد بهرامی مقدم استادیار روابط بین الملل دانشگاه گیلان
وحید پاشایی استادیار گروه معارف اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان
فرامرز تقی لو عضو هیات علمی/دانشگاه تبریز
احمد جانسیز دانشگاه گیلان
سیداصغر جعفری استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی اکبر جعفری عضو هیات علمی.دانشگاه اصفهان
رشید جعفرپور کلوری مدرس دانشگاه و معاون مدیر کل فرهنگی و اجتماعی فرهنگی وزارت علوم
ناصر جمال زاده دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)
فرزاد جهان بین دانشگاه بین المللی امام خمینی
حسن حاجی زاده اناری
محمد مهدی حاجیلوئی محب استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
منصور حیدری دانشیار معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی همدان
آسیه حسینی دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی
مریم السادات حسینی محقق مرکز اسناد انقلاب اسلامی
سمیه حمیدی دانشگاه بیرجند
محمد حسن خانی ..
جلال درخشه ریاست دانشکده
مسعود درودی دکتری سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران و پژوهشگر ارشد مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
طباطبایی دکتر
محمد رضا دهشیری دانشیار گروه علوم سیاسی/ دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
محمد راسخ مهند
تورج رحمانی عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور
رضا رحمتی استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان. ایران
حسن رحیمی(روشن) مدیر گروه علوم سیاسی
مصطفی رستمی عضو هیآت علمی دانشگاه بوعلی سینا
احمد رضوانی
عباداله روحی دانشکده فارابی دانشگاه تهران
علی زارعی دانش آموخته دکتری تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.
علی زیرکی حیدری دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
شهرام زرنشان دانشگاه بوعلی سینا
امیر سیاه پوش
کرم سیاوشی دانشگاه بوعلی سینا
علی اصغر ستوده دکتری روابط بین الملل و استاد مدعو
خلیل اله سردارنیا استاد دانشگاه
رضا سلیمانی گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی‏ سینا، همدان، ایران
رضا سیمبر معاون اداری و مالی دانشگاه گیلان و عضو هیات علمی گوه علوم سیاسی دانشگاه
فرهاد سهامی دفتر ادبیات پایداری همدان
روح اله سهرابی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
شهید شاطری پور اصفهانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه(مشاور رییس پژوهشگاه)
ابوالفضل شاه آبادی
مرتضی شیرودی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)
اسماعیل شفق
سید شمس الدین صادقی عضو هیأت علمی دانشگاه رازی
علی صالحی فارسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.سمنان.ایران
نعیمه صامت
اکبر عروتی موفق
سید مجتبی عزیزی هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
عبدالله عطایی معارف اسلامی
امیر عظیمی دولت‌آبادی عضو هیات علمی/پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
سعید علیتاجر معاون پژوهشی / دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا
علیرضا علی صوفی عضو هیئت علمی
محمد رحیم عیوضی استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
نقی غیاثی
علی غفرانی
یوسف فتحی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
سیده مریم فضائلی دانشگاه فردوسی مشهد
بهزاد قاسمی استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع).
محمد علی قاسمی عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینای همدان
رمضان قاسم پور کارشناس مسئول آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش آمل
احمدعلی قانع معاون آموزشی
حسن قراباغی استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ملایر
سیدمحمدجواد قربی عضوء هیئت علمی گروه اندیشه سیاسی مرکز اسناد انقلاب اسلامی
سیروس قنبری استادیار دانشگاه بوعلی سینا
نیره قوی استادیار،استادیار
نجمه کیخا عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
نجمه کیخاه ..
علی کریمی عضو هیأت علمی
حمیدرضا کشاورز دانشجوی فارغ التحصیل
عین الله کشاورز ترک هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
عباس کشاورز شکری عضو هیات علمی/دانشگاه شاهد
علی رضا کمالی
امیرحسین کهوندی فاضل دانشجوی دکتری دانشگاه صدا و سیما
ابوذر گوهری مقدم عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
شریف لک زایی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نجف لک زایی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
حسن مجیدی دانشگاه امام صادق علیه السلام
رضا محمدی دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا
منصور میراحمدی دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی
سید محمد معصومی استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان (گروه معارف اسلامی)
مسعود معینی پور دانشجوی دکتری مطالعات انقلاب اسلامی
اصغر منتظرالقائم دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
توران منصوری دانشجو دانشگاه بوعلی سینا همدان
سید صدرالدین موسوی عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
سیدرضا موسوی نیا استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
آیت مولایی حقوق،دانشکده حقوق و علوم اجتماعی،دانشگاه تبریز، تبریز.
عیسی مولوی وردنجانی دانش آموخته دکتری
مهدی نادری استاد یار علوم سیاسی، دانشگاه شاهد.
سید امیر نیاکوئی استادیار
علی اشرف نظری دانشگاه تهران
محمد جواد هراتی مدیر مسئول
جعفر هزارجریبی استاد گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
سید مرتضی هزاویی عضو هیإت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا
یداالله هنری عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
حمید هوشنگی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام