تماس با ما


آدرس پستی : همدان ، چهارراه پژوهش ، دانشگاه بوعلی سینا ، سازمان مرکزی دانشگاه ، دفتر نشریه پژوهشنامه انقلاب اسلامی

کد پستی :6517838695

تلفن: 31401455-081

پاسخ گویی شنبه تا چهارشنبه از ساعت[ 10 الی 12]

پست الکترونیکی:journal.irir@basu.ac.irCAPTCHA Image