نویسنده = ���������������� ���������������� ����������
واکاوی تأثیر محورهای عملیات روانی خارج از کشور بر پیامدهای اقتصادی در دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی

دوره 4، شماره 12، آذر 1393، صفحه 37-57

روح اله سهرابی؛ وحید میرزائی؛ فهیمه میداندار باسمنجی