اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1457
تعداد پذیرش 167
تعداد عدم پذیرش 1108

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 84
تعداد مشاهده مقاله 26624
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9799
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 68 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 193 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 39 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 63 روز
درصد پذیرش 11 %