اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2141
تعداد پذیرش 185
تعداد عدم پذیرش 1645

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 261
تعداد مشاهده مقاله 472327
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 285151
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 77 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 223 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 54 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 61 روز
درصد پذیرش 9 %