اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1699
تعداد پذیرش 213
تعداد عدم پذیرش 1265

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 117
تعداد مشاهده مقاله 41481
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 23847
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 76 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 239 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 43 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 73 روز
درصد پذیرش 13 %