اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1633
تعداد پذیرش 194
تعداد عدم پذیرش 1236

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 114
تعداد مشاهده مقاله 33956
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16237
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 75 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 219 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 43 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 70 روز
درصد پذیرش 12 %