اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2266
تعداد پذیرش 209
تعداد عدم پذیرش 1769

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 289
تعداد مشاهده مقاله 501259
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 302660
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 78 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 219 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 53 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 60 روز
درصد پذیرش 9 %