اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1346
تعداد پذیرش 152
تعداد عدم پذیرش 1030

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 60
تعداد مشاهده مقاله 18121
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3507
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 64 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 198 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 36 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 64 روز
درصد پذیرش 11 %