اطــــــلاعیـــــه

 پژوهشگران گرامی در هنگام ثبت مقاله جهت انجام امور داوری، نسبت به دانلود و تکمیل فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع نویسندگان،  و بارگذاری در سامانه نشریه  اقدام فرمایید.

*فرم تعهدنامه                                         *فرم تعارض منافع نویسندگان 


 


- نوع اعتبار علمی - پژوهشی(وزارت علوم، تحقیقات وفناوری)
- توالی انتشار  فصلنامه
- رتبه در وزارت علوم  (B)
- شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) Q2
- ضریب تاثیر 1396(Impact Factor) 0.214
- نوع داوری  دوسو ناشناس
- زبان نشریه  فارسی(چکیده: انگلیسی)
- نوع انتشار  چاپی و الکترونیکی
- نوع دسترسی  رایگان(تمام متن)
- هزینه بررسی و انتشار

 دارد

فراخوان مقاله انگلیسی

فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی  در نظر دارد، برخی از شماره های نشریه را به زبان انگلیسی منتشر کند، لذا از تمامی پژوهشگران ارجمند برای ارسال مقالات بدیع و وزین، به زبان انگلیسی و مرتبط با عنوان و رویکردهای فصلنامه دعوت به عمل می آید.


 

شماره جاری: دوره 9، شماره 33، زمستان 1398 

5. طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی بر اساس وصایای فرماندهان شهید دفاع مقدس

صفحه 59-75

علی عابدینی؛ حسن زارعی متین؛ اسداله کردنائیج؛ حسین عابدینی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان