پژوهشگران گرامی در هنگام ثبت مقاله جهت انجام امور داوری، نسبت به دانلود و تکمیل فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع نویسندگان،  و بارگذاری در سامانه نشریه  اقدام فرمایید.

*فرم تعهدنامه                                         *فرم تعارض منافع نویسندگان 


 


- توالی انتشار  فصلنامه
- رتبه در وزارت علوم ( ارزیابی 1399) ب
- ضریب تاثیر 1397(Impact Factor) 0.220
- نوع داوری  دوسو ناشناس
- زبان نشریه  فارسی(چکیده: انگلیسی)
- نوع انتشار  چاپی و الکترونیکی
- نوع دسترسی  رایگان(تمام متن)
- هزینه بررسی و انتشار

 دارد


 

   دانلود مقاله از سایت نشریه رایگان است   
  این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند   

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 38، بهار 1400 

8. جایگاه مردم سالاری دینی در مؤلفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

10.22084/rjir.2021.23952.3303

فاضل شادمانی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ محمد باقر خرمشاد؛ سوسن صفاوردی


بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان