مبانی و مؤلفه های تربیت سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

یکی از ابعاد تربیت، تربیت سیاسی است که نظام­های سیاسی از طریق آن می­توانند ارزش­های خاص خود را در افراد نهادینه کنند. با ظهور دورة رنسانس، در مفهوم تربیت سیاسی تغییر و دگرگونی رخ داد که باعث چرخش سیاست از اخلاق به سمت قدرت شد و این چرخش پایه و اساس تربیت سیاسی غرب را شکل داد، اما در دیدگاه اسلام سیاست در خدمت اخلاق و تربیت است. این مقاله  درصدد بررسی مبانی و مؤلفه­های  تربیت سیاسی از منظر امام خمینی(ره) است، بنابراین، با توجه به دیدگاه امام(ره) که برگرفته از اسلام است، امام(ره) موضوع سیاست را تربیت می­داند. ایشان تربیت سیاسی را روی آوردن آزادانه و آگاهانه به سمت ارزش­های الهی می­داند و بر این اساس، عمده­ترین مبانی تربیت سیاسی را از منظر امام(ره) می­توان توحیدمحوری، فطرت­محوری، تزکیه­محوری، اخلاق­مداری نام برد و همچنین مؤلفه­های تربیت سیاسی از منظر ایشان آگاهی، خودشناسی، آزادی، استقلال، عدالت ذکر کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The foundations and components of political education from Imam Khomeni perspective

نویسندگان [English]

  • ahmad salahshory 1
  • mohammad javad yadoallahi far 2
  • maesoumeh khonakdar taresi 3
چکیده [English]

One of dimension of education is political education which political systems through its can internalize special values in individuals .with emergence of Renaissance the political education concept was changed  from ethics toward power and this changed formed the bas of western political education. But from Islam  teachings the politic is related to ethics and education. according to above discussion this article aims to study the foundations and components of political education from Imam Khomeni view point. The Imam Khomeni believe that subject of politic is education. He argued that political education is the awareness and liberality motion toward eternal  values.  Therefore the foundations such as believe there is no god except ,rely on human innate, the  importance of ethics and final pureness are very important and awareness , self cognition, independent and justice form the component  of political education. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeni
  • political education
  • foundation
  • components

- اس‍ک‍ی‍ن‍ر، ک‍وئ‍ن‍ت‍ی‍ن‌، (1375)، ماکیاولی، ترجمه عزت الله فولادوند، چاپ سوم، خرمشهر: طرح نو.

- ارسطو (1378)، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

- اردبیلی، سیدعبدالغنی(1381)، تقریرات فلسفه امام خمینی(ره)،تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج.

- افلاطون(1386)، جمهور، ترجمه: فواد روحانی، ویرایش هشتم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

- امام خمینی، سید روح الله(1382)، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: موسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی.

- امام خمینی،سید روح الله(1380)، شرح چهل حدیث، تهران: موسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی.

- _____________(1379)، ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی، چاپ دهم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی.

- _____________ (1378)، صحیفه نور،22ج، تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی.

- _____________ (1373)، گزیده­ای از اندیشه و آرای امام خمینی(ره)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی.

- _____________ (1368)، وصییت نامه سیاسی- الهی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

- باقری، خسرو(1386)، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، تهران: مدرسه.

- جعفری، محمدتقی(1369)، حکمت اصول سیاسی اسلام، قم: بنیاد نهج البلاغه.

- __________ (1371)، جایگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامی، مجله حوزه، شمارة 49.

- حسینی­اسم، غلامرضا(1390)، نقش محوری انسان کامل در توسعه سیاسی متعالیه در اندیشه سیاسی امام خمینی، فصلنامه پژوهشنامة انقلاب اسلامی، سال اول، شمارة 1.

- عبدالحمید، ابوالحمد(1365)، مبانى سیاست، تهران: توس.

- عالم، عبدالرحمن(1382)، بنیادهای علم سیاست، چاپ دهم، تهران: نشر نی.

- فتحی، یوسف(1388)، رابطه اخلاق وسیاست با تأکید براندیشة امام خمینی، فصلنامه حکومت اسلامی، سال چهارم، شمارة 3.

- ریمون، ارون(1366)، مراحل سیاسى اندیشه در جامعه شناسى، ترجمه باقر پرهام، تهران: سازمان نشر آموزش انقلاب اسلامى.

- رودى، کلایمر(1351)، آشنایی باعلم سیاست، ترجمه بهرام ملکوتى، ج 2، تهران: سیمرغ.

-لواین،اندرو(1380)، طرح ونقد نظریه لیبرال دموکراسی،ترجمه و تحشیه: سعید زیبا کلام، تهران: سمت.

-نقیب­زاده، میر عبدالحسین(1385)، نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، تهران: طهوری.

- معین، محمد(1372)، فرهنگ فارسی معین،ج2، تهران: گلرنگ یکتا.