اهداف و چشم انداز

اهداف این نشریه نشر پژوهش های مرتبط با مبانی نظری انقلاب اسلامی و اندیشه سیاسی امام خمینی می باشد و در راستای دفاع از مبانی نظری مقالات مرتبط با مباحث روز انقلاب اسلامی و آینده انقلاب اسلامی در اولویت پذیرش نشریه می باشد. 

این نشریه در تلاش است تا در راستای ارتقای نشریه در نمایه های معتبر بین المللی نمایه سازی شود.