درباره نشریه

راهنمای تهیه و ارسال مقاله

 

…      فراخوان

از استادان، محققان و دانش­پژوهان حوزه و دانشگاه درخواست می­شود با ارسال مقالات علمی- پژوهشی در حوزه علمی نشریه ما را در تحقق اهداف خود، یاری دهند.

…      حوزة علمی فصلنامه

حوزة علمی این فصلنامه مبانی نظری انقلاب اسلامی، اندیشه­ های سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مباحث روز مرتبط با انقلاب اسلامی می­باشد.

…