نویسنده = ���������� ������
انقلاب اسلامی ، بیداری اسلامی و ایران هراسی دولت های عربی منطقه

دوره 2، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 141-160

علی آدمی؛ سید مهدی حبیبی؛ رامین بخشی تلیابی