رویکرد تئوریک به سیاست آمریکا در قبال انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی در خاورمیانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور


عنوان مقاله [English]

A Theorical Approcach to U.S Foneign Policy toward Islamic Revolution of Iran and Islamic Awakings in Middle East

نویسنده [English]

  • reza solimani