طراحی سناریوهای تهدیدات نوظهور فرهنگی انقلاب اسلامی بر مبنای روش عدم قطعیت بحرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

ضعف کارکردی مؤلفه فرهنگ در سطوح مختلف یکی از مباحث چالش‌انگیز در آینده می‌باشد و منشأ این ضعف در نظام برنامه‌ریزی دیده می‌شود، در این میان اجماع در عدم کارکرد مناسب این نظام در میان صاحب‌نظران بر مبنای وضع موجود حاصل گردیده، اما در خصوص راهکار پیشنهادی اختلاف نظراتی وجود دارد. باوجود فرهنگ غنی ایرانی اسلامی بازهم این بستر با تهدیداتی روبه‌رو است، بر همین اساس فرهنگ باید برای دیگر افراد و جوامع جذابیت داشته باشد و اسلام در این زمینه دارای پتانسیل بسیار بالایی می‌باشد. بر همین اساس در این مقاله به طراحی سناریوهای تهدیدات نوظهور فرهنگی انقلاب اسلامی می‌پردازیم، پس از شناخت روندهای کلان، پیشران‌های راهبردی درزمینهٔ موضوع پژوهش، جایگاه پیشران‌هایی با عدم قطعیت بالا که درعین‌حال بااهمیت‌ترین آن‌ها نیز هستند، با استفاده از پنل خبرگان و استفاده از نرم‌افزاری تخصصی میک‌مک مشخص گردید و عدم قطعیت‌های تغییر در سبک زندگی، تغییر عقاید و ارزش‌های جامعه و همگرایی فناوری و فرهنگ به‌عنوان بااهمیت‌ترین عدم قطعیت‌ها شناخته شدند، همچنین با توجه به ارتباط معنادار این سه عدم قطعیت فضای سه‌بعدی شکل‌گرفته است. با در نظر گرفتن ترکیب مناسب برای فضای مطرح‌شده فضای سناریوی تهدیدات نوظهور فرهنگی انقلاب اسلامی در آینده پیش‌رو تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design scenarios of Islamic Revolution Cultural emerging threats based on critical uncertainties Method

نویسنده [English]

  • Einollah KeshavarzTurk
چکیده [English]

Functional weakness of cultural component at multiple levels is one of the challenging topics of the future and the origin of this weakness seen in the planning system. The consensus among experts on the basis of lack of proper functioning of this system has achieved the status quo, but there are differences in opinions about the proposed solution. In spite of these rich cultural context still faces threats, thus the need for other people's cultures and societies is attractive and Islam in this context of high has the potential too. Accordingly, in this paper we design the Islamic Revolution Cultural emerging threat scenarios, after identifying macro trends, the strategic thrust of this study, the driving position with high uncertainty, yet they are also the most important Using a panel of experts and the use of specialized software for Mick Mac was determined and Uncertainties of changing lifestyles, changing beliefs and values of the society and the convergence of technology and culture as the most important uncertainties identified, Also, due to the significant uncertainty in the three dimensional space is formed. In considering the appropriate mix of emerging threats to the cultural scenario of the proposed Islamic Revolution, the future ahead is presented. Also, due to the significant uncertainty in the three dimensional space is formed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenario
  • Uncertainty
  • Islamic Revolution
  • Cultural emerging threats

-     داوری اردکانی، رضا (1379)، اوتوپی و عصر جدید، تهران: نشر ساقی.

-     موذن جامی، محمدمهدی (1389)، الگوی نقشه فرهنگی شهر تهران، تهران: دانشگاه دفاع ملی، نشر شهر، چاپ اول.

-     ولی، احمدرضا، (1386)، مطالعات اولیه فرایند آینده‌نگاری و انتخـاب روش‏های موردنیاز، مرکز‌ آینده‌پژوهی علوم و فناوری‌های دفاعی.

-     Bell, Wendell. (2003), Foundations of Futures Studies (2th ed.), New Jersey: Transaction Publishers.

-     Bradfield, R., Wright, G., Burt, G., Cairns, G. and Van Der Heijden, K. (2005), The origins and evolution of scenario techniques in long range business planning, Futures, 37(8): 795–812.

-     Godet, M, (1979), The Crisis in Forecasting and the Emergence of the Prospective Approach: With Case Studies in Energy and Transport, translated by Pearse J D and H K Lennon, New York : Pergamon Press, p 4.

-     Scearce, D., Fulton, K. and the Global Business Network community (2004), What If? – The Art of Scenario Thinking for Nonprofits. Emeryville: Global Business Network.

-     Schoemaker, P. J.H. (1995), Scenario Planning: A Tool for Strategic Thinking, Sloan Management Review. 36(2): 25-40.

-     Schwartz, P. (1991), The Art of the Long View. New York: Doubleday.

-     Van Notten, P. W. F., Rotmans, J., van Asselt, M. B. A. and Rothman, D. S. (2003), An updated scenario typology. Futures,35(5): 423-443.

-     Von Reibnitz, U. (1988), Scenario Techniques, Hamburg: McGraw-Hill.