عوامل مؤثر در حفظ و توسعه ارزش‌ها مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

ارزش‌ها مهم‌ترین و اساسی‌ترین عامل در نظام اعتقادی و بازخوردهای انسان به‌شمار می‌آیند. وقتی شخصی ارزشی را پذیرفت برای او هدف می‌شود و در جهت‌گیری او نقش تعیین کننده‌ای پیدا می‌کند. اسلام ارزش‌هایی را ارائه کرده که باید آنها را پذیرفت و به‌کار گرفت. چرا که با تکیه بر ارزش‌ها است که پایه‌های نظام اسلامی مستحکم شده و استوار می‌ماند. اینکه ارزش‌های نظام اسلامی چیست و چه عواملی در حفظ و توسعه ارزش‌ها مؤثر است، پرسش‌هایی است که این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری آنها را مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله پس از بررسی مباحث نظری درباره ارزش و بیان جایگاه آن در اسلام، عواملی از قبیل تقویت ایمان و باورهای دینی، الگوپذیری از رهبران دینی، حفظ و ارتقای بصیرت، دشمن شناسی، اهتمام به فریضه امر به معروف و نهی از منکر و... به‌عنوان عوامل مؤثر در حفظ و توسعه ارزش‌ها یاد شده است و به این نتیجه کلی دست یافت که تنها باطل السّحر توطئه‌های دشمن علیه نظام اسلامی، پاسداری از ارزش‌های انقلاب است.  

کلیدواژه‌ها


-   قرآن کریم
-   ابراهیم نژاد، محمد رضا (1391)، فلسفه ارزش‌ها، پایگاه اطلاع رسانی طوبی در
http:// www.tooba.net
-   برینر، برت اف (1375)، سکولاریسم و دین، ترجمه افروز اسلامی، نامه فرهنگ، شماره ۲، سال ششم، تابستان.
-   پدریان، مرتضی (1377)، دفاع از ارزش‌ها در دیدگاه امام (ره)، مجموعه مقالات همایش اندیشه‌های دفاعی  امام خمینی(ره)، جلد 2، تهران: انتشارات دفاع.
-   پیروز، علی آقا و دیگران (1386)، مدیریت در اسلام، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
-   تامس، آلن (1383)، ارزش چیست؟، ترجمه عزت‏الله فولادوند، نشریه بخارا، شماره ۳۷.
-   ترنر، جاناتان اچ (۱۳۷۸) ، مفاهیم و کاربردهای جامعه شناسی، ترجمه فولادی و بختیاری، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
-   جعفری، سیداصغر (1392)، فاطمه(س) الگوی برتر، تهران: اشجع.
-   جوادی آملی، عبدالله (1391مفاتیح الحیات، قم: اسراء.
-   خامنه‌ای، سیدعلی(بی تا)، مجموعه سخنرانی‌ها و پیام‌ها، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری در
-   خمینی، سیدروح الله (بی تا)، صحیفه نور، تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
-   زاهدین لباف(1389)، مهیا، اهمیت پوشش در ملل عالم، فرهنگ پویا، شماره 18، پاییز 1389.
-   طباطبایی، سیدمحمدحسین (1374)،  تفسیر المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
-   علی احمدی، علیرضا و علی احمدی، حسین (1383)، مدیریت ارزشی با تکیه بر ارزش‌های اسلامی، تهران: تولید دانش.
-   عمید، حسن (1362)، فرهنگ فارسی عمید، تهران: امیرکبیر.
-   فایضی، علی (1378)، تربیت، روش‌ها و اخلاق اسلامی، تهران: طراحان نشر.
-   کاتوزیان، ناصر (1375)، مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت انتشار و بهمن برنا.
-   کاظم‌زاده قمی، سیداصغر (1376)، علی آئینه عرفان، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
-   کوئن، بروس (1372)، مبانى جامعه شناسى، اقتباس و ترجمه فاضلى و توسلى، تهران: سمت.
-   کینی، رالف. ال (1381)، تفکر ارزشی، راهی به سوی تصمیم‌گیری خلاق، ترجمه وحید وحیدی مطلق، تهران: کرانه علم.
-   گنجه، امید (1390)، بُراق بصیرت، قم: شمیم قلم.
-   گیدنز، آنتونی (1373)، جامعه شناسی، ترجمه منوچهرصبوری، تهران: نشر نی.
-   مجلسی، محمدتقی (1403 هـ.ق)، بحارالانوار، بیروت: مؤسسه الوفاء.
-   محرابی، علیرضا (1388)، نقش ارزش گرایی دینی در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه حصون، شماره 19.
-   محسنی، منوچهر (1371)، جامعه‌شناسی عمومی، تهران: طهوری.
-   محسنیان راد، مهدى (1375)، انقلاب، مطبوعات و ارزش‌ها، سازمان مدارک فرهنگى انقلاب اسلامى.
-   مصباح یزدی، محمدتقی (1391)، ارزش‌های اسلامی در مدیریت، پایگاه اطلاع رسانی طوبی.
http:// www.tooba.net                     
-   مطهری، مرتضی (1374)، نظام اقتصادی اسلام، قم: صدرا.
-   نهج البلاغه امام علی(ع)، ترجمه محمد دشتی (1379)، تهران: زهد.
-   نیک‌گهر، ابوالحسن (1369)، مبانی جامعه‌شناسی، تهران: رایزن.
-   وثوقی، منصور و نیک خلق، علی‌اکبر (1371) ، مبانی جامعه شناسی، تهران: خردمند.
-   همفر (1380)، خاطرات سیاسی مستر همفر، ترجمه علی کاظمی، قم: انتشارات اخلاق.
-   Rabasa, Angel, Cheryl Benard, Lowell H. Schwartz (2007), Building Moderate Muslim Networks, Peter Sickle, New York, Rand Corporation.
-   Sharma, R.S (1994), Encyclopedia of Value and Moral Education, New Delhi, Cosmo publications.