واکاوی مناسبات امنیت و آزادی سیاسی در اندیشۀ مقام معظم رهبری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ سطح 4 حوزۀ علمیۀ قم، دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و پژوهشگر پژوهشگاه امام صادق(ع)

2 استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

تنظیم مناسبات امنیت و آزادی از جملۀ مسائل ضروری در هر اجتماع انسانی است. با این وجود، پژوهش‎های اندکی در این زمینه صورت گرفته است. شناخت دیدگاه اندیشمندان اسلامی در مورد نسبت امنیت و آزادی از جملۀ روش‎هایی است که در تنظیم آن نسبت راه‎گشا است. این مقاله درصدد است تا دیدگاه مقام معظم رهبری را دربارۀ نسبت امنیت سیاسی و آزادی سیاسی به‎دست آورد. سؤالی که در اینجا مطرح می‎شود این است که مناسبات امنیت سیاسی و آزادی سیاسی در اندیشۀ مقام معظم رهبری، چگونه است؟ برای پاسخ به این سؤال، از روش توصیفی تحلیلی و از نظریۀ استخدام(ادراکات اعتباری علّامه طباطباییره) به عنوان چارچوب نظری و ابزار برهان خُلف استفاده شده است. یکی از مهمترین یافته‎های این مقاله این است که امنیت سیاسی و آزادی سیاسی در اندیشۀ مقام معظم رهبری، نسبتی تعاملی و تلازمی دارند و این نسبت به اعتقاد ایشان، نشأت گرفته از ویژگی متعالی در هر یک از امنیت و آزادی است. نتایج این پژوهش ضمن ایجاد توسعۀ علمی در مباحث مربوط به امنیت و آزادی، در امر قانونگذاری و حلّ تزاحمات در نظام سیاسی کاربرد دارد.
تنظیم مناسبات امنیت و آزادی از جملۀ مسائل ضروری در هر اجتماع انسانی است. با این وجود، پژوهش‎های اندکی در این زمینه صورت گرفته است. شناخت دیدگاه اندیشمندان اسلامی در مورد نسبت امنیت و آزادی از جملۀ روش‎هایی است که در تنظیم آن نسبت راه‎گشا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of political security relations and political freedom in thought leader(emam khamenei)

نویسندگان [English]

  • ali asghar nasiri 1
  • najaf lakzaee 2
چکیده [English]

Among the issues necessary to properly set the security and freedom of every human society. However, little research has been done in this area. Views of Islamic thinkers about the security and freedom of expression in ways that are helpful in setting it over.This article tries to approach the Supreme Leader about the political security and political freedom won.The question that arises here is that political security relations and political freedom in thought leader, how?To answer this question, descriptive analysis and the theory of employment (Perceptions of Allameh Tabatabai) is used as a conceptual framework and tools reductio ad absurdum.One of the main findings of this paper is that political security and political freedom in thought leader, interaction rate, and correlation with and his convictions, rooted in the transcendent features in any of the security and freedom.Results of this study establish the scientific development on issues related to security and freedom, on legislation and resolve cases of interference in the political system applications.
Among the issues necessary to properly set the security and freedom of every human society. However, little research has been done in this area. Views of Islamic thinkers about the security and freedom of expression in ways that are helpful in setting it over.This article tries to approach the Supreme Leader about the political security and political freedom won.The question that arises here is that political security relations and political freedom in thought leader, how?To answer this question, descriptive analysis and the theory of employment (Perceptions of Allameh Tabatabai) is used as a conceptual framework and tools reductio ad absurdum.One of the main findings of this paper is that political security and political freedom in thought leader, interaction rate, and correlation with and his convictions, rooted in the transcendent features in any of the security and freedom.Results of this study establish the scientific development on issues related to security and freedom, on legislation and resolve cases of interference in the political system applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Khamenei
  • Political security
  • political freedom
  • Interactive relations and correlation

-  قرآن کریم

-  افتخاری، اصغر (1378)، «ظرفیت طبیعی امنیت»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره‌ی 5 و 6.

-  افتخاری، اصغر (1391)، امنیت، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).

-  انوری، حسن و همکاران (1387)، فرهنگ بزرگ سخن، تهران: انتشارات سخن.

-  برلین، آیزایا (1368)، چهار مقاله درباره آزادی، ترجمه محمدعلی موحد، تهران: خوارزمی.

-  تمیمی‎آمدی، عبدالواحدبن محمد (1410)، غررالحکم و دررالکلم، به تصحیح سیدمهدی رجائی، قم: دارالکتاب الاسلامی.

-  دهخدا، علی‎اکبر (1377)، لغت نامه، تهران: دانشگاه تهران.

-  عبداله‎خانی، علی (1389)، نظریه‌های امنیت، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

-  عمید، حسن (1363)، فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر.

-  کراجکی، محمدبن علی (1410)،  کنزالفوائد، به تصحیح عبدالله نعمه، قم: دارالذخائر.

-  کلینی، محمدبن یعقوب (1407)، الکافی، به تصحیح علی‎اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

-  لک‎زایی، نجف (1389)، «کاربردهای امنیتی انسان‎شناسی حکمت متعالیه»، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی، شماره‌ی 50.

-  لک‎زایی، نجف (1390)، «امنیت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی»؛ فصلنامه‌ی اسراء، شماره‌ی 7.

-  لک‎زایی، نجف (1391)، «سخنرانی در هفدهمین نشست علمی تخصصی مرکز فقهی ائمه اطهار‌(ع) با عنوان «فقه امنیت»، هفدهم آبان.

-  لک‎زایی، نجف (1393)، «امنیت متعالیه»، فصلنامه‌ی سیاست متعالیه، سال دوم، شماره‌ی 5.

-  لک‎زایی، نجف (1394)، «مکتب امنیتی متعالیه با نگاهی به اندیشه امام خمینی(ره)»، فصلنامه آفاق امنیت، سال هشتم، شماره‌ی 26.

-  مجلسی، محمدتقی (1406)، روضةالمتّقین فی شرح من لایحضره الفقیه، به تصحیح حسین موسوی کرمانی و علی‎پناه اشتهاردی، قم: مؤسسه‌ی فرهنگی کوشانبور.

-  مطهری، مرتضی (1388)، مجموعه‌ی آثار شهید مطهری، تهران: صدرا.

-  میراحمدی، منصور (1381)، آزادی در فلسفه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه بوستان کتاب.

-  ویلیامز، پل‎دی (1390)، درآمدی بر بررسی‌های امنیت، ترجمه علیرضا طیّب، تهران: امیرکبیر.

-  پایگاه اطلاع‎رسانی مقام معظم رهبری، دسترسی در

 www.Khamenei.ir.

-  Wolfers, Arnold (1952), "National Security as an Ambiguous Symbol", Political Science Quarterly, Vol. 67, No. 4. (Dec., 1952), pp. 481-502

-  Gray, Tim (1991), Freedom, Humanities Press International in C. Atlantic. Highlands N.J.