قدرت معنوی در انقلاب اسلامی با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مسائل ایران دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

بیگانگی قدرت با معنویت در گفتمان لیبرال دموکراسی، سیاست را به عرصه تنازع در سلطه طلبی آن هم با ادعای اخلاق مداری مبدل ساخته است. در دین اسلام، معنویت جریان و حرکت در مسیر تالّه (خداخواهی مسبوق به خداشناسی و ذوب شدن در الوهیت او) است. نظام مردمسالاری دینی برخاسته از اسلام و انقلاب اسلامی مدعی است اگر معنویت اسلامی به عنوان یکی از منابع قدرت، از امری صرفاً فردی و درونی، به ساحت اجتماع نیز وارد شود بگونه‌ای که فرد، جامعه و دولت به وصف معنوی درآیند، قدرت معنوی تولید می‌شود. بدین معنا که فرد، جامعه و حتی دولت با تمام ساختار و کارگزارانش می‌توانند خداگونه شوند که در صورت حصول چنین توفیقی، دیگر نه تنها قدرت فسادآور نخواهد بود بلکه موجب تعالی و سعادت صاحبان قدرت در وهله اول و به تبع افراد جامعه خواهد شد. در این پژوهش چارچوب مفهومی مختار قدرت معنوی است که با روش هرمنوتیک چند سویه به فهم و تفسیر اندیشه و سیره امام خمینی (ره) که خود بهترین تمثیل از تجسم معنویت در حیطه فردی و اجتماعی بود، پرداخته خواهد شد. قدرت معنوی مولود انقلاب اسلامی با توجه به ماهیت، منابع، گونه ها و کاربردهایش دارای چنان ظرفیتی است که می‌تواند در پیچ تاریخی کنونی، گفتمان قدرت نرم را به سایه رانده و خود به گفتمان غالب بدل شود؛ بویژه در دوران کنونی که نه فقط در شرق حتی در غیردینی‏ترین بخش‌های جامعه غربی نیز معنویت خواهی دیده می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spiritual Power in Islamic Revolution with Emphasis on Imam Khomeini's Thought

نویسنده [English]

  • mohammad hasani tabar 2
2 phd student
چکیده [English]

The alienation of power with spirituality in the liberal-democratic discourse has made politics into the realm of struggle in its domination, with the claim of orbital ethics. In the religion of Islam, spirituality is the flow and movement on the path (God's love for theology and melting in His divinity). The system of religious democracy comes from Islam and the Islamic revolution. If Islamic spirituality, as one of the sources of power, comes from the purely individual and internal affairs of the community, so that the person, the society and the state would become spiritual, and spiritual power is produced. In this sense, the individual, the society, and even the state, with all its structure and its agents, can become godly, that if such a success comes, then not only will corruption be not only power but also bring about the excellence and prosperity of the power of the people first and foremost to the people of the community. In this study, it will be focused on the conceptual framework of spiritual power and the multi-dimensional hermeneutic approach to understanding and interpreting Imam Khomeini's thought and life, which would be the best analogy of the embodiment of spirituality in the individual and social domain. The spiritual power of the Islamic Revolution, given its nature, resources, types, and applications, has such a capacity that it can shield the discourse of soft power in the present historical twist and changes itself into the dominant discourse; Especially in the present era, spirituality will be seen not only in the East, even in the most secretive parts of the Western community.The spiritual power of the Islamic Revolution, given its nature, resources, types, and applications, has such a capacity that it can shield the discourse of soft power in the present historical twist and changes itself into the dominant discourse; Especially in the present era, spirituality will be seen not only in the East, even in the most secretive parts of the Western community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Islamic Revolution
  • Imam Khomeini (ra)
  • Spirituality
  • Spiritual Power

-   قرآن کریم

-   افتخاری، اصغر و همکاران (1387)، قدرت نرم فرهنگ و امنیت (مطالعه موردی بسیج)، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).

-   جوادی آملی، عبدالله (1378)، تفسیر تسنیم، قم: نشر اسراء.

-   جوادی آملی، عبدالله (1386)، تفسیر انسان به انسان، قم: نشر اسراء.

-   حرانى، حسن بن على ‏( 1404)، تحف العقول‏، قم: انتشارات جامعه مدرسین.

-   خمینی، سید روح الله (1368)، صحیفه امام (21جلد)، تهران: مرکز حفظ و نشر آثار حضرت امام.

-   خمینی، سید روح الله (1369)، تفسیر سوره حمد، تهران: مرکز حفظ و نشر آثار حضرت امام.

-   خمینی، سید روح الله (1369)، ولایت فقیه، تهران: مرکز حفظ و نشر آثار حضرت امام.

-   رستگار، عباسعلی (1385)، معنویت در سازمان با رویکردی روانشناختی، قم: انتشارات ادیان و مذاهب.

-   ریکور، پاول، ترجمه: سید ضیاءالدین دهشیری (1377)، «پدیدارشناسی و هرمنوتیک»، نامه فلسفه، سال 2، ش2، زمستان 1377، بهار 1378.

-   سعدآبادی، حسن؛ خیرآبادی، حمید (1389)، دو قدم با جنگ دو قلم با جنگ، تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام.

-   طیب، سید عبدالحسین(1374)، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات اسلام.

-   عابدی­جعفری، حسن؛ رستگار، عباسعلی (1386)، «ظهور معنویت در سازمان­ها»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، ش 5.

-   کلینی رازی، اسحاق (1375)، اصول کافی،ترجمه جواد مصطفوی، تهران: ولی عصر (عج).

-   مجلسی، محمدباقر (1386)، بحارالانوار، نشر: دارالکتب الاسلامیه.

-   مطهری، مرتضی (1391)، یادداشت‏های شهید مطهری، جلد دوم، تهران: صدرا.

-   مکارم شیرازی، ناصر (1381)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

-   میرشکار، حمیدرضا (1387)، «کاربرد معنویت در نبرد نامتقارن»، فصلنامه مطالعات سیاسی روز اداره سیاسی ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه، ش 26-25.

-   واعظی، احمد (1389)، درآمدی بر هرمنوتیک، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.