مدل پارادایمی تحریف در فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تأکید بر اندیشه امام خمینی رحمه الله علیه، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و شهید مطهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فرهنگ و معارف دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

10.22084/rjir.2019.16001.2382

چکیده

هدف: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های فرهنگی ارتباطی پیش روی انقلاب اسلامی، پدیده تحریف ارزش‌های انقلاب است. مقابله مؤثر با این چالش نیازمند آن است که پدیده تحریف به عنوان یک موضوع فرهنگی از زاویه دید اسلامی مورد بررسی واقع شود. به همین دلیل در این پژوهش تلاش می‌شود به این سؤال مهم پاسخ داده شود که مدل پارادایمی تحریف در فرهنگ و ارتباطات اسلامی چیست؟
روش: برای پاسخ به این پرسش، از طریق روش داده بنیاد به بررسی آراء سه تن از بزرگ‌ترین متفکران انقلاب اسلامی (امام خمینیرحمه الله‌علیه، آیت‌الله خامنه‌ایمدظله العالی و شهید آیت‌الله مطهریرحمه الله‌علیه) پیرامون موضوع تحریف می‌پردازیم.
یافته ها: در این پژوهش مقوله «ارتباطات تحریف‌آمیز» به عنوان پدیده محوری شناسایی شد و همچنین سه دسته علت بینشی، گرایشی و کنشی به عنوان شرایط علّی آن استخراج گردید. وضعیت فرهنگی جامعه به عنوان زمینه، دو فرایند تحریف‌گری و تحریف زدایی به عنوان راهبردهای کنش و کنش متقابل، وضعیت رسانه‌های تبیین‌گر و تحریف-گر به‌مثابه شرایط مداخله‌گر و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم تحریف از دیگر یافته‌های پژوهش محسوب می‌شوند.
نتیجه گیری: در پایان مقاله، مدل پارادایمی تحریف در فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تأکید بر اندیشه امام خمینی رحمه الله علیه، شهید مطهری رحمه الله علیه و رهبر معظم انقلاب ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paradigm model of distortion in islamic culture and communication with emphasis on Imam Khomeini, Ayatollah Khamenei and Ayatollah Motahhari's thought

نویسندگان [English]

  • mohammad sadiq nasrillahi 1
  • mohsen johari 2
1 Faculty member of the Department of Culture and Government of Imam Sadiq University
2 imam sadiq university
چکیده [English]

Objective: One of the main cultural challenges facing the Islamic Revolution is the phenomenon of distorting the values of revolution and the danger of returning to the pre-revolutionary cultural situation, despite the preservation of some of the appearances. Effective confrontation with this challenge requires that The phenomenon of distortion be analyzed as a social and cultural affair and also as a religious concept that has received considerable attention in Islamic literature.
Methods: This qualitative research seeking to identify and describe the distortion dimensions from the perspective of three of the greatest thinkers of the Islamic Revolution, Imam Khomeini, the Supreme Leader, Ayatollah Khamenei and Ayatollah Motahhari. This research tries to provide a systematic model using the foundation Grounded Theory. The qualitative findings of this research after analysis are ultimately explained in the form of a paradigmatic distortion model.
Results: In this research, according to the results of the causal conditions, the axial category, the field, the strategy, the interventional conditions and the distortion outcomes have been derived from the data base Grounded Theory method.
Conclusion: In this research, distorted communication was identified as a pivotal phenomenon. Distorted communication is a form of communication that is formed by the focus of distortion. In distorted communication, the meanings of messages exchanged between communicator and Audience become uncharted. The two processes of distorting and destroying the distortion form a series of opposing actions around the distortion phenomenon. This kind of communication is basically the basis of a soft war against the Islamic community. In Islamic society, the destruction of distortion is accomplished through a specific type of association in which the explanatory relation is called in this research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distortion
  • Islamic culture and communication
  • Distorted communication
  • destroying
  • destruction of distortion