واکاوی ظرفیت‌های الگوی اقتصاد مقاومتی جهت تحقق صدور انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه مازندران

چکیده

انقلاب‌های بزرگ دارای شأنی بین‌المللی بوده و به فراخور بزرگ و یا کوچک بودن، معمولاً منشاء اثرات گوناگونی هستند که انقلاب اسلامی ملت ایران در سال ۱۳۵۷هـ.ش نیز از جمله‌ی همین گونه انقلاب‌ها بوده است. به سبب همین ویژگی، انقلاب اسلامی ایران در صحنه‌ی معادلات بین‌المللی به‌عنوان منبعی هویت‌بخش و الگویی برای همه‌ی امت‌های اسلامی، نقش مهمی را ایفا نموده و به همین دلیل اقتصاد مقاومتی به‌عنوان مدلی که حائز توان تضمین حرکت رو به رشد و توسعه‌گرایانه‌ی انقلاب اسلامی است و قابلیت انطباق جامعه‌ی اسلامی با پیشامدهای محیطی را دارد، از سوی رهبری و نخبگان سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مطرح گردید. تلاش پژوهش حاضر بررسی قابلیت‌های این مدل جهت صدور انقلاب به مفهوم تبدیل نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران به‌عنوان یک الگو در میان کشورهای در حال توسعه بوده است. از این رو سؤال اصلی عبارت‌است از: اقتصاد مقاومتی شامل چه سویه‌ها و مؤلفه‌هایی است که ظرفیت و توانایی تبدیل شدن به الگو در راستای تحقق صدور انقلاب را دارا می‌باشند؟ به همین منظور با بکارگیری رهیافت کارکردگرایانه و روش توصیفی- تحلیلی نتایج بررسی مزبور بدین گونه حاصل شد که: الگوی اقتصاد مقاومتی به دلیل پیروی از قواعد و مبانی دینی و هم‌چنین به دلیل شکل‌گیری آن بر پایه‌هایی نظیر اصول مردم‌محوری و اقتصاد دانش بنیان، توان الهام‌بخشی برای حل مشکلات متجانس کشورهای در حال توسعه با توجه به ظرفیت‌های همگون این کشورها و در نتیجه صدور انقلاب را دارد.

کلیدواژه‌ها


-     ازغندی، علیرضا (1378)، «تنش زدایی در سیاست خارجی، مورد: جمهوری اسلامی ایران (78-1367)»، مجله‌یسیاست خارجی، شماره 13.
-     پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری (1392)، اقتصاد مقاومتی، قابل دسترسی در: http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1932
-     تنهایی، حسین ابوالحسن (1389)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، مشهد: مرندیز.
-     توسلی، غلامعباس (1386)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران: سمت.
-     جعفرزاده، حسین و خلیلی، محسن (1392)، «بازنمایی الگوی صدور انقلاب در اندیشه‌ی سیاسی رهبر معظم انقلاب اسلامی (1368 تا 1388)»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره 8.
-     حسین‌پور، داوود و محمدی‌سیاهبومی، حمیدرضا (1395)، «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای برون‌رفت از بحران»، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، شماره 16.
-     حقیقت، صادق (1394)، روش‌شناسی علوم سیاسی، قم: دانشگاه مفید.
-     حکیمی، محمدرضا (1380)، الحیاه، ترجمه‌ی احمد آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
-     حیدری، منصور و قربی، محمدجواد (1395)، «پژوهشی در معنا و مفهوم اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران»، مجله سیاست دفاعی، شماره 97.
-     خلیلی، محسن و مظفری، مریم (1390)، «مقایسه مفهوم صدور انقلاب در انقلاب‌های فرانسه و روسیه»، دو فصلنامه علمی- تخصصی جستارهای سیاسی معاصر، شماره 1.
-     دهشیری، محمدرضا (1390)، «بازتاب مفهومی و نظری انقلاب اسلامی ایران،تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
-     ساعی، احمد (1391)، مسائل سیاسی-اقتصادی جهان سوم، تهران: سمت. 
-     شریعتی، شهروز و عباسی‌شاهکوه، مهدی،1392، «جنبش نرم افزاری به مثابه صدور انقلاب اسلامی»، راهبرد توسعه، شماره 33.
-     شریف‌رضی، محمدبن‌حسین (1386)، نهج‌البلاغه. ترجمه‌ی محمد دشتی، قم: هدی.
-     طاهری، حبیب‌الله (1369)، انقلاب و ریشه‌ها، قم: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.
-     طوسی، محمدبن‌حسن (1407هـ.ق)، تهذیب‌الاحکام، تهران: دارالکتب‌الاسلامیه.
-     علویان، مرتضی و زارع‌پور، محمد (1396)، «شاخص‌های حکمرانی خوب در اندیشۀ‌سیاسی آیت‌الله جوادی‌آملی»، پژوهش‌های سیاست اسلامی، شماره 11.
-     قوام، عبدالعلی (1392)، سیاست‌های مقایسه‌ای، تهران: سمت.
-     کام‌فیروزی، محمدحسن، بنیادی‌نائین، علی و موسوی‌لقمانی، سیده‌اشرف (1392)، «بررسی نقش عوامل در اقصاد بدون نفت در الگوی اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 52.
-     کوهن، آلوین استانفورد (1385)، تئوری‌های انقلاب، ترجمه‌ی علیرضا طیب، تهران: قومس.
-     مبارک، اصغر و آذرپیوند، زیبا (1388)، «نگاهی به شاخص‌های حکمرانی خوب از منظر اسلام و تأثیر آن بر رشد اقتصادی»، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 36.
-     مجلسی، محمدباقر (1403هـ.ق)، بحارالانوار، بیروت: انتشارات‌ مؤسسه وفا.
-     مطهری، مرتضی (1370)، قیام و انقلاب مهدی(عج) ازدیدگاه فلسفه‌ی تاریخ، تهران: صدرا.
-     مطهری، مرتضی (1385)، انسان و ایمان، کتابخانه سایت نسیم مطهر، موجود در: http://old.aviny.com/library/motahari/PDF/ensan-va-iman.pdf
-     معلمی، سیدمهدی (1390)، «مفهوم و اصول اقتصاد مقاومتی در آموزه‌های اقتصاد اسلامی، اولین همایش اقتصاد مقاومتی»، دانشگاه علم و صنعت ایران، 72-62.
-     موسوی خمینی، روح‌الله (1385)، صحیفه امام:‏‏ مجموعه آثار امام خمینی‏‏(س)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).
-     میرآخور، عباس و عسکری، حسین (1394)، اسلام و مسیر توسعه اقتصادی و انسانی، ترجمه‌ی علی باقری دولت‌آبادی، قم: دانشگاه مفید.
-     هاشم‌پور، محمدامیر؛ عزیزی، وحید؛ صیادی، مهدی و اسدی، احمد (1393)، اقتصاد مقاومتی سکوی پیشرفت و عدالت، تهران: خیزش نو.
-     Chao, C, Nabin, M & M. Sgro, X. (2016), "Wage inequality and welfare in developing countries: Privatization and reforms in the short and long run", International Review of Economics & Finance, 42, 474-483.
-     Lee, H, Vries, H & Zoo, H. (2017), "Interplay of Innovation and Standardization: Exploring the Relevance in Developing Countries", Technological Forecasting and Social Change, 118, 334-348.
-       OECD, (1996), The Knowledge-Based Economy. Available at: https://www.oecd.org/sti/sci-tech/1913021.pdf
-      Parsons, T. (1963), "On the Concept of Political Power", Proceedings of the American Philosophical Society, 107(3), 232-262.
-      UNDP (July/31/2018). "Sustainable Development Goals", Available at: http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
-      Voskanyan, F. (2000), "A Study of the Effects of Corruption on Economic and Political Development of Armenia", American University of Armenia, Yerevan, Available at: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ASPA/UNPAN000533.pdf.