عربستان سعودی و معمای سد کردن قدرت ایران در منطقه خاورمیانه(مطالعه موردی تحولات یمن)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

10.22084/rjir.2019.16529.2435

چکیده

ایران و عربستان در طول تاریخ دو رقیب منطقه‌ای یکدیگر محسوب می‌شوند. دیپلماسی و سیاست خارجی دولت عربستان سعودی به‌شدت متأثر از ایدئولوژی وهابیت و نفت است و لذا به‌ شدت نگران افزایش نفوذ ایران در منطقه است. عربستان سعودی سعی کرده و خواهد کرد تا به هر طریق ممکن، ایران را از معادلات جدید شکل‌گرفته در منطقه حذف کند و نقش آن را به حداقل کاهش دهد. یمن یکی از مهم‌ترین این مناطق است. جایی که عربستان آن را به‌عنوان حیاط‌خلوت خود به‌حساب می‌آورد. عربستان سعودی، قدرت‌گیری انصار‌الله و گروه‌های شیعی در یمن را تهدید مستقیمی از سوی جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرده و به مقابله نظامی با آن پرداخته ‌است. پرسش اصلی پژوهش آن است که عربستان سعودی برای سد کردن قدرت ایران در منطقه به ویژه در یمن چه سیاستی را در پیش گرفته است؟ فرضیه ما آن است که سعودی‌ها برای جلوگیری از سرریز شدن تحولات یمن به مرزهای شرقی خود در راستای دور نگه داشتن شیعیان این کشور از منابع قدرت گام برمی‌دارند، به‌گونه‌ای که از این طریق به گسترش حوزه نفوذ منطقه‌ای خود مبادرت ورزند. درحالیکه ایران با پشتیبانی معنوی و سیاسی از جنبش انصارالله و انقلابیون یمن تلاش کرده است تا موازنۀ قدرت منطقه‌ای را به نفع خویش تغییر دهد. روش‌شناسی این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و سعی شده ‌است بر پایه نظریۀ موازنۀ تهدید به بررسی این موضوع پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Saudi Arabia and the Concept of Barring Iran's Power in the Middle East (A Case Study of Yemen's Developments)

نویسندگان [English]

  • hamid dorj 1
  • Seyyed Javad Imam Jomez Zadeh 2
1 Employee Payam Noor University of Yasouj
2 Associate Professor of Political Science University of Isfahan
چکیده [English]

Iran and Saudi Arabia are considered to be two regional rivals in history. Saudi diplomacy and foreign policy are heavily influenced by the ideology of Wahhabism and oil and are therefore extremely concerned about Iran's growing influence in the region. Saudi Arabia has tried and will try to eliminate Iran from the new equations developed in the region in any way possible and to minimize its role. Yemen is one of the most important of these areas. Where Saudi Arabia sees it as its backyard. Saudi Arabia has considered the repression of Ansar Allah and Shiite groups in Yemen as a direct threat from the Islamic Republic of Iran and has addressed military confrontation. The main question is that Saudi Arabia has taken a policy to block Iran's power in the region, especially in Yemen? Our hypothesis is that the Saudis, in order to prevent the overthrow of the Yemeni transformation to their eastern borders, are aimed at keeping the Shiites away from sources of power, in such a way as to expand their sphere of regional influence. While Iran, with the spiritual and political support of Ansarullah and the Yemeni revolutionaries, has tried to change the balance of regional power in its favor. The methodology of this research is descriptive-analytic and it has been tried to investigate this issue based on the threat balance theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saudi Arabia
  • Iran
  • Yemen's developments
  • Regional competition
  • Threat balance