تحلیل دیدگاه‌های امام خمینی نسبت به مداخله نظامیان در رقابتهای سیاسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی- دانشگاه رازی

2 دانشگاه رازی کرمانشاه

3 فارغ التحصیل دانشگاه رازی

10.22084/rjir.2019.17806.2582

چکیده

از جمله موضوعات مورد مطالعه در جامعه‌شناسی سیاسی، مداخلة نظامیان به عنوان یکی از گروه‌های اجتماعی سازمان‌یافته، در سیاست می‌باشد. مداخله نظامیان در سیاست پدیده‌ای جهانی است که در اکثر کشورهای جهان با درجات و اشکال متفاوتی صورت می‌گیرد. در همه حکومتها ارتش و سازمان نظامی به منظور انجام کارویژه‌های مشخصی، که دفاع از تمامیت ارضی کشور و حفاظت از ساختار حکومتی و موجودیت حکومتگران از مهمترین آنها محسوب می‌شوند، شکل می‌گیرند و فعالیت می‌کنند. اما اغلب اتفاق می‌افتد که این نیروها آشکارا از حیطه وظایف تعریف شده خود فراتر می‌روند و به دخالت در سیاست و حکومت و کسب قدرت سیاسی یا اعمال نفوذ بر سیاستها و سیاستمداران تمایل پیدا می‌کنند. امام خمینی رهبر فقید انقلاب اسلامی، از همان ابتدای پیروزی انقلاب بر ضرورت عدم دخالت نظامیان در رقابتهای سیاسی تاکید بعمل می‌آورد.‌ سئوالی که در این پژوهش مطرح می‌شود، اینست که چرا با آنکه امام خمینی بر لزوم دخالت همه شهروندان در سیاست تأکید به عمل می‌آورد، با مداخلات نظامیان در جناح بندی‌های سیاسی مخالف بود؟ به عبارت دیگر، دلیل اصلی و اساسی مخالفت امام با دخالت نظامیان در دسته‌بندی های سیاسی، چه عاملی بوده است؟ مقاله حاضر با بهره‌گیری از چارچوب نظری حرفه‌ای شدن نظامیان هانتینگتون، این فرضیه را به محک آزمون می‌گذارد که امام خمینی دخالت نظامیان در بازی‌های سیاسی را باعث کاهش کارایی حرفه‌ای نظامیان و عامل خروج سازمان نظامی از وظایف حرفه‌ای آن می‌دانست و به همین لحاظ شدیدا با آن مخالفت می‌کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Imam Khomeini's Views on Military Intervention in Political Competitions

نویسندگان [English]

  • samira akbari 2
  • Alireza Tara 3
2 razi university
3 Graduated from Razi uUniversity
چکیده [English]

Among the topics studied in political sociology, is military intervention, as one of the organized social groups, in politics. Military intervention in politics is a global phenomenon that occurs in many countries of the world in varying degrees and forms. In all the states, the army and military organization form and act in order to carry out certain tasks that the protection of territorial integrity of the country and the safekeeping of the state structure and the existence of governors are among the most important of them. But it often happens that these forces clearly go beyond their defined tasks and tend to interfere in politics and government and gain political power or influence politics and politicians. Imam Khomeini, the late leader of the Islamic Revolution emphasized repeatedly the need for non-military intervention in politics from the very beginning of the revolution. The question posed in this study is why, while Imam Khomeini emphasized the need for all citizens to be involved in politics, he opposed military intervention in politics? In other words, what was the main reason for the imam's opposition to military intervention in politics? The present paper, using the Huntington Army's professionalism theoretical framework, tests this hypothesis that Imam Khomeini considered military intervention in politics a reason to reduce military professionalism and the withdrawal of the military organization from its professional tasks, and thus strongly opposed it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Military Intervention
  • Military Organization
  • Professionalization
  • Political Sociology
  • Imam Khomeini