شواهد و مستندات قرآنی سخنان امام خمینی (ره) در بارۀ سیاست های نفوذ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران

10.22084/rjir.2019.17383.2532

چکیده

هدف: امام خمینی(ره) در طول زندگی سیاسی خود و نیز در زمان رهبری انقلاب اسلامی (68-57) درباره‌ی سیاست‌های استکبار برای نفوذ در انقلاب اسلامی جهت براندازی یا تغییر ماهیت آن، نکاتی را بیان کردند که ضرورت دارد برای صیانت از نظام اسلامی بدان توجّه شود. این مقاله به این سؤال پاسخ داده است که آیا سخنان امام (ره) در موضوع سیاست‌های نفوذ، شواهد، مستندات یا خاستگاه قرآنی دارد؟
روش­ شناسی پژوهش: روش این پژوهش، اسنادی است و برای جمع‌آوری اطلاعات از تکنیک فیش‌برداری استفاده شده است.
یافته­ ها: یافته ­ها حاکی از این است که حضرت امام راه‌های نفوذ به انقلاب را شبهه ­افکنی، عوام ­فریبی و انحراف اذهان عمومی، اِعمال سیاست خوف و رجاء، ایجاد اختلاف، القای ناامیدی و نفی خودباوری، شایعه ­سازی و شایعه ­پراکنی، تحریف‌گری و... می ­داند و با شواهد و مستندات قرآنی، آنها را بیان و پیش‌بینی می ­نماید؛
نتیجه­ گیری: لذا کلام امام به تمامه منطبق با فرامین و نواهی خدای سبحان در قرآن کریم است؛ آنجا که از شبهه افکنی دشمن برای نفوذ در انقلاب اسلامی سخن گفت اشاره به کلام خداوند است که قلب ­های مریض با دستاویز قرار دادن متشابهات، محکمات را از مسیر خود خارج می ­سازند؛ وقتی سخن از عوام‌فریبی و انحراف اذهان عمومی بود به فرمایشات قرآن در بارۀ سیاست های فرعون و نمرود اشاره داشت. امام راحل(ره) به اِعمال سیاست خوف و رجاء نیز اشاره داشتند که با سیاست‌های استکباری فرعون در کشتن پسران و زنده نگه داشتن دختران منطبق است. و نیز از ایجاد اختلاف توسط دشمن هشدار دادند که با اعتصام به حبل متین الهی در قرآن کریم هماهنگی دارد.

کلیدواژه‌ها