طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی بر اساس وصایای فرماندهان شهید دفاع مقدس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران

3 استاد گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه قم، ایران

10.22084/rjir.2020.19794.2851

چکیده

شهدا خود بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی کشورمان بوده‌اند و در حساس‌ترین لحظات با حضور داوطلبانه و خودجوش خود بقا و استقلال کشور را حفظ کرده‌اند. از طرفی فرماندهان شهید نیز که این سرمایه‌های اجتماعی را رهبری می‌کرده‌اند نظرات ارزشمند خود را در وصایای خویش به یادگار گذاشته‌اند. هدف از این مقاله تبیین الگوی سرمایه اجتماعی بر اساس وصایای فرماندهان شهید دفاع مقدس می‌باشد. در بررسی اسنادی، وصایای فرماندهان شهید دفاع مقدس شامل 36 وصیت‌نامه بررسی و سعی بر توصیف کیفی محتوای مفاهیم، شده است. پس از کدگذاری وصیت‌نامه‌ها و با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد، الگوی سرمایه اجتماعی بر اساس وصایای فرماندهان شهید دفاع مقدس طراحی گردید. در شرایط على مفاهیمی مانند امیدواری به خداوند، هدف‌دار بودن، دفاع از وطن، و در شرایط پیش برنده مفاهیمی مانند احساس دین به انقلاب، تبلیغات منفی دشمنان، جنگ دشمنان با نظام، و در شرایط بازدارنده نیز فردگرایی، ناکارآمدی ارتباطی و نداشتن هدف جمعی قرار دارند که در انتخاب راهبردها تأثیر می‌گذارند. پدیده محوری، حضور و مشارکت داوطلبانه مردم در بزنگاه‌های کشور است. راهبردهای سرمایه اجتماعی را نیز راهبردهای عینی و ذهنی تشکیل می‌دهند. این راهبردها منجر به نتایجی شده که پیامدهای فردی همچون سکون و آرامش، لذت روحی و معنوی و پیامدهای جمعی همچون اشاعه فرهنگ غنی اسلامی در جهان و الگو شدن برای دنیا و آزادی و حمایت مستضعفین را شامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها