مؤلفه های سیاست اخلاقی از دیدگاه آیت الله خامنه ای و ارزیابی آن با آموزه های دینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان

10.22084/rjir.2020.20622.2942

چکیده

رابطه اخلاق و سیاست یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی در علم سیاست و اخلاق کاربردی و حرفه‌ای است. در مورد رابطه این دو، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. یکی از دیدگاه‌های مطرح شده در مورد رابطه این دو، تبعیت سیاست از اخلاق می‌باشد. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی به نگارش درآمده، مؤلفه‌های سیاست اخلاقی از دیدگاه آیت الله خامنه‌ای مورد بررسی قرار ‌گرفت. سوالی که نویسنده در این مقاله در صدد پاسخ به آن می‌باشد عبارت است از: مؤلفه‌های سیاست اخلاقی از نظر آیت‌الله خامنه‌ای کدامند؟ برای بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب از مدل توماس اسپریگنزاستفاده شده است. هدف این مقاله بررسی آراء و نظرات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران برای ارائه الگویی از سیاست اخلاقی درحکومت مبتنی بر مردم سالاری دینی است. در دنیای امروز که اصول و مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی سیاست متأثر از جریانات اومانیستی، سکولاریستی، پوزیتیویستی و .... است، اخلاق و اصول اخلاقی در مکاتب برآمده از جریانات فوق به شدت رنگ باخته و نگاه ماکیاولیستی و مارکسیستی بر آن حاکم گردیده است، لذا ارائه مؤلفه‌های الگوی سیاست مبتنی بر اخلاق به شدت ضروری است. آیت‌الله خامنه‌ای در مکتوبات و بیانات خود با الهام از آموزه‌های دینی خاصه سیره نظری و عملی امام علی(ع) الگویی از سیاست مبتنی بر اخلاق ارائه می‌دهند.

کلیدواژه‌ها