شاخص های نماینده تراز انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو‌هیئت علمی و استادیار دانشکده ارتباطات، دانشگاه صداوسیما

2 عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روزنامه نگاری، دانشگاه صدا و سیما رایانامه

چکیده

هدف: از نگاه بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی یکی از قوای اصلی کشور است که جایگاه و اهمیت بسیار والایی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و در رأس تمام نهادهای کشور است. این پژوهش به دنبال تدوین الگو و شاخص نماینده‌ی تراز انقلاب اسلامی بر اساس دیدگاه و آراء امام خمینی (ره) می‌باشد، موضوعی که علاوه بر اهمیت ذاتی آن، در شرایط کنونی نظام جمهوری اسلامی از اهمیت بالای برخوردار و راهگشا می باشد.
روش: روش بکار گرفته‌شده در این تحقیق علاوه بر استفاده از روشهای اسنادی و کتابخانه‌ایی، تحلیل مضمون است که نوعی روش کیفی است.
یافته‌ها: ارائه طرح‌واره و مدلی از مضامین و شاخصه‌های نماینده تراز جمهوری اسلامی که خلاصه ای از یافته های پژوهش میباشد، مهم‌ترین یافته و دستاورد این پژوهش است.
نتایج: از جمله نتایج این تحقیق درمعرفی شاخصهای اصلی نمایندگان تراز انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی ره، در بعد عملکردی تلاش برای استقلال کشور، برخورد قاطعانه با هرگونه خطا، رسیدگی به احوال محرومین و مستضعفین، در بعد سیاسی امین و امانت داری، در بعد فکری، عدم انحراف و ایستادگی در برابر منحرفین و در بعد اقتصادی، توجه به اقشار مستضعف ، مبارزه با اشرافیگری و فساد و تامین رفاه برای عموم جامعه است.

کلیدواژه‌ها