سناریوهای پیش روی آینده محور مقاومت بر اساس عدم قطعیت های بحرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد، ایران

3 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

10.22084/rjir.2021.24637.3358

چکیده

هدف: پیروزی انقلاب اسلامی ایران علاوه بر آن‌که نظم سلسله مراتبی و تبعیض‌گونه بین‌المللی را به چالش کشیده توانسته سبب طرح مفاهیم جدیدی در نظام بین‌الملل و تغییرات درون مجموعه نظم‌های منطقه‌ای شود که شکل‌گیری اندیشه محور مقاومت و ادبیات مربوط به آن یکی از این مفاهیم است. با درک ضرورت و اهمیت جایگاه محور مقاومت در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی و تأثیرگذاری آن در تحولات منطقه غرب آسیا و جهان اسلام وبه جهت جلوگیری از غافلیگری در آینده به سناریوهای پیش روی محور مقاومت پرداخته شده است. روش: پژوهش پیش روی با رویکرد سناریو نویسی بر اساس عدم قطعیت های بحرانی و با استفاده از ابزارهای مصاحبه خبرگانی و روندپژوهی کیفی در پی دست‌یابی به سناریوهای پیش-روی آینده محور مقاومت خواهد بود. یافته‌ها:یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با تکیه بر عدم قطعیت‌های شناسایی شده می‌توان سناریوهای نظم منطقه‌ای مقاومت محور، بازیابی وتداوم مقاومت، مقاومت منفعت‌گرا- مصلحت طلب وسناریوی اضمحلال را برای آینده محور مقاومت متصور بود.نتایج: اساس و زیربنای شکل گیری محور مقاومت در مرحله اول، گفتمان آن است وگفتمان مقاومت قبل از شکل گیری عملیاتی و جغرافیایی آن متولد شده است. تداوم نقش آفرینی فعالانه این محور در معادلات منطقه‌ای وجهانی نیازمند تعالی بخشی گفتمانی و اتخاذ راهبردهای عقلانی است که لازم است در دستور کار این جبهه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها