ارائه الگوی امید به آینده در اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین (ع)

10.22084/rjir.2022.26032.3480

چکیده

هدف: هدف این پژوهش ارائه الگوی امید به آینده در اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) است. مسئله اصلی پژوهش این است که ابعاد و مولفه های امید به آینده در اندیشه رهبر معظم انقلاب چیست؟

روش شناسی پژوهش: این تحقیق از نوع کاربردی است، که به روش کتابخانه‌ای و همچنین استفاده از روش تحلیل محتوا و نظریه‌پردازی داده بنیاد به‌صورت کمی و کیفی انجام‌گرفته است.

یافته ها: بر اساس مقوله بندی انجام گرفته، تعداد 45 عنوان مقوله نهایی گردید. با توجه به فراوانی تعداد مقوله‌های نهایی شده، مجدداً مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. این مقوله‌ها به‌عنوان مقوله محوری یا هسته مرکزی تعیین و ارکان امید نام‌گذاری گردیدند که عبارتند از صبر و استقامت، اعتماد به وعده الهی، فائق آمدن بر مشکلات، آینده روشن، تلاش و خستگی‌ناپذیری و شناخت دشمنان.

نتیجه گیری: در منظومه امام خامنه ای (مدظله العالی) امید به آینده در ابعاد و مؤلفه‌های: ارکان(صبر و استقامت، اعتماد به وعده الهی، فائق آمدن بر مشکلات و ...)، مبانی و جهت سازها(افق روشن، اصول امیدآفرین، آموزه‌های دینی و ...)، موانع و چالش‌ها(استعمار، استبداد، استکبار، تضعیف ساخت درونی و...)، اهداف(پیشرفت روز به روز، زمینه‌سازی ظهور و تمدن اسلامی و...) دستیابی به استقلال، آزادی، وحدت، پیشرفت، عزت اسلام و مسلمین و شکست دشمنان را تسهیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها