تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر اسلام‌گرایی در ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه امام صادق

چکیده

چکیده اسلام­گرایی در ترکیه طی یک سدۀ گذشته، فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است. با این وجود و علیرغم موانع و مشکلات متعدد، جریان اسلام گرایی روز به روز بالندگی و رشد بیشتری یافت و به نقطه­ای رسید که در کشوری با یک چارچوب سیاسی و حقوقی لائیک، حزبی اسلام­گرا به پیروزی رسید و اسلام گرایان به مناصب مهمی چون ریاست جمهوری و نخست وزیری دست یافتند. رشد و بالندگی اسلام­گرایی در ترکیه تحت تأثیر عوامل مختلفی رخ داده است که یکی از مهم­ترین آنها پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران در سال 1357 (1979 میلادی) می‌باشد. در این پژوهش تلاش می شود تا با اشاره به روند جریان اسلامگرایی در ترکیه بعد از مرگ آتاتورک به این سوال پاسخ دهیم که پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 چه تأثیری بر رشد اسلام‌گرایی و حرکت‌های اسلام‌خواهانه در ترکیه داشته است؟ با توجه به یافته‌های به دست آمده به نظر می‌رسد انقلاب اسلامی ایران در احیاء، هویت‌بخشی و سازماندهی گروه‌های اسلام‌گرا در ترکیه تأثیر غیرمستقیم داشته است و به نوعی حرکت اسلامی در این کشور را سرعت بخشیده است.

کلیدواژه‌ها