دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مرجع امنیت ملی در اندیشه فقهی امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22084/rjir.2022.25332.3422

سید سعید موسوی هاردنگی


شکل‌گیری گفتمان سیاسی از واقعه عاشورا در دوران معاصر ایران تا دوره انقلاب اسلامی؛ با تاکید بر اندیشه‌های امام خمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22084/rjir.2022.25596.3454

محسن قلی پور؛ حسن مجیدی؛ داود بخشایی


جستاری بر مفهوم شهروندی در اندیشه سیاسی شهید بهشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22084/rjir.2022.25846.3460

عباس دهرویه؛ مرتضی علویان؛ پرویز رضایی خنکدار


نقش نهادسازی در قوام ژئوکالچر شیعه: مطالعه موردی راهپایی اربعین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22084/rjir.2022.25850.3461

رضا رحمتی؛ حسن رحیمی؛ سیده کوثر جعفری


چندگانگی نخبگان و معضل توسعه پس از انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22084/rjir.2022.25689.3445

آزاده الفتی؛ محمد ابوالفتحی


فرایند تحقق نظریه پیشرفت سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22084/rjir.2022.25709.3449

محمد علی نظری؛ منصور میراحمدی


ارائه الگوی امید به آینده در اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22084/rjir.2022.26032.3480

مرتضی مولائی


الگوی جمهوری اسلامی و مسئله اولی‌الأمر در منظومه فکری و اندیشه سیاسی خرقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22084/rjir.2022.25945.3471

محمد قیصری؛ محمود نقدی‌پور


بررسی صورت‌بندیِ گفتمان «اسلامِ سیاسی» و «مارکسیسم-کمونیسم ایرانی» از انقلاب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22084/rjir.2022.25035.3392

محمدرضا قائمی نیک؛ محمد سلطانیه


تحلیل گفتمان رابطه دولت و طبقات اجتماعی در دولت سازندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22084/rjir.2022.25424.3427

سعید حاجی ناصری؛ حسینعلی یارخی؛ نجف شیخ سرایی


شهید سلیمانی؛ الگوی خویشتن داری در تعامل باجامعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22084/rjir.2022.25934.3470

مرتضی عزیزی؛ شهره پیرانی


واکاوی مهمترین ساختارشکنی های سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22084/rjir.2022.26511.3507

سید حامد عنوانی؛ سید حسین سید موسوی؛ وحیده فخارنوغانی؛ سید مرتضی حسینی شاهردوی


تحلیلی بر ویژگی های نمادساز رهبری امام خمینی(ره) در میدان دفاع مقدس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22084/rjir.2022.26585.3513

مجید استوار


بررسی داده بنیاد مصلحت سیاسی در اندیشه امام خمینی (ره) "مدلول، مرجع و مرجع تشخیص و غایت مصلحت"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22084/rjir.2022.25971.3473

محسن خاکی؛ نوراله قیصری؛ علیرضا خسروی؛ ابراهیم متقی


پارادوکس سامان سیاسی و دموکراسی سیاسی در دوره دوم پهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22084/rjir.2022.26176.3486

سعید حاجی ناصری؛ علی محمدی مصیری


تبیین بیانات نوروزی مقام معظم رهبری و ارائه مدل نظری در تحقق اقتصاد دانش بنیان با استفاده از روش تحقیق کیفی داده ‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22084/rjir.2022.26426.3501

بهنام رشیدی زاده؛ علی اصغر نصیری؛ رضا التیامی نیا


دلایل و زمینه‌های آموزشی تأسیس و توسعه مدارس بهایی در تاریخ معاصر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22084/rjir.2022.26049.3481

امامعلی شعبانی؛ مهدی محمودی چراتی