دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

طراحی الگوی حکمرانی اسلامی مبتنی بر تعالیم دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.22084/rjir.2022.26751.3534

حسن رنگریز


جایگاه جمهوریت با تاکید برآثار آیت‌الله خامنه‌ای به روش تحلیل‌مضمونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.22084/rjir.2022.26809.3537

یوسف فتحی


بررسی تطبیقی عملکرد جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در مقابله با بحران کرونا ویروس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.22084/rjir.2022.26017.3479

بهنام رشیدی زاده؛ علی اصغر نصیری


دین وقدرت از قدرت معنوی تا قدرت سیاسی (مورد مطالعه انقلاب اسلامی ایران با تاکید بر نظریه فطرت امام خمینی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22084/rjir.2023.27107.3568

امیر نورانی مکرم دوست؛ محمود مقدس


بررسی چالش‌های سیاست صدور انقلاب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مطابق با نظریه سیستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22084/rjir.2023.26701.3527

محسن نساج؛ مجید بهستانی


تاثیر ترور شهید قاسم سلیمانی بر قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22084/rjir.2023.26990.3554

علی باقری دولت ابادی؛ محمد مجاهدزاده


دشواره‌های فهم اندیشه سیاسی امام خمینی؛ چرایی و چیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22084/rjir.2023.27122.3567

محمد محمودی کیا


ساختاراجتماعی، بینش سیاسی و الگوی کنش‌گری روحانیت در ایران معاصر (1320-1357)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22084/rjir.2023.27002.3558

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ حمداله اکوانی؛ سیروس سپهدارنیا


اهمیت تحول فرهنگ سیاسی در توسعۀ سیاسی ایران معاصر با تأکید بر دورۀ جمهوری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22084/rjir.2023.27335.3587

علی زیرکی حیدری؛ مصطفی الماسی


عدالت سیاسی در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22084/rjir.2023.27380.3591

محمد نبی آقاتقی؛ احمد بخشایش اردستانی؛ سوسن صفاوردی


شاخصه های سیاسی تمدن نوین اسلامی از دیدگاه شهیدمطهری(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

10.22084/rjir.2023.26818.3540

احسان ترکاشوند؛ مصطفی جاهدی


وظایف پیروان ادیان الهی نسبت به همدیگر از منظر رهبران انقلاب اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

10.22084/rjir.2023.27322.3584

محمد عترت دوست


تأثیر تضادهای اندیشه‌ای عربستان بر تنش‌های رفتاری با ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

10.22084/rjir.2023.26717.3529

ابوالقاسم قدس؛ حسین ابوالفضلی کریزی


ناکامی تحقق حقوق‌شهروندی در پهلوی دوم و تاثیرآن در شکل گیری انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

10.22084/rjir.2023.26997.3559

ریحانه نورمحمدی؛ حسین فرزانه پور؛ سمیه حمیدی