دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. الگوی تحلیلی نظام توسعه علم از دیدگاه امام خامنه ای(مد ظله العالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1399

10.22084/rjir.2020.21971.3104

جواد منظمی تبار


2. مدلسازی تهدیدات امنیت اجتماعی انقلاب اسلامی ایران با رویکرد ساختاری-تفسیری(ISM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

10.22084/rjir.2020.21589.3060

حسن شهباز؛ اصغر افتخاری؛ حسین بختیاری


4. گستره‎‌ی ولایت فقیه در اندیشه سیاسی علامه محمد حسین نایینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

10.22084/rjir.2021.19296.2784

مصطفی آقاجانی؛ ناصر جمالزاده؛ سید مجتبی عزیزی


5. حق حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

10.22084/rjir.2021.22819.3198

سید محمد رضا مرندی؛ روح الله جلالی اصل