دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تحلیل کنش‌های گفتاری خطبه‌ نماز جمعه مقام معظم رهبری پس از شهادت سردار سلیمانی(27/10/1398)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

10.22084/rjir.2021.25126.3398

علی غفرانی؛ رضا محمدی


2. بازخوانی انتقادی رویکرد ‌ فردید به انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22084/rjir.2022.25366.3424

محمد نژادایران


3. سناریوهای حکمرانی امنیتی در ج.ا.ایران در افق 1404

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22084/rjir.2022.25536.3436

محمود عسگری


4. واکاوی گفتمان هویت ملی در منظومه فکری رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22084/rjir.2022.25244.3410

ناهید قمریان


5. نظریه نظام انقلابی در اندیشه مقام معظم رهبری مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22084/rjir.2022.24731.3365

ابراهیم خلیلی؛ مصطفی ساوه درودی


6. مرجع امنیت ملی در اندیشه فقهی امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22084/rjir.2022.25332.3422

سید سعید موسوی هاردنگی


7. مؤلفه‌های سیاست اخلاقی در مدیران سیاسی؛ مطالعه موردی آیت الله مهدوی کنی در مواجهه با پنج گروه خاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22084/rjir.2022.25564.3437

مهدی طاهری؛ سید جواد حسینی؛ حسین طهمورث


8. طراحی الگوی نهاد مردمی مبتنی بر منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22084/rjir.2022.25683.3443

سیدمحمدرضا حسینی نژاد ماهانی؛ رضا هویدا


9. شکل‌گیری گفتمان سیاسی از واقعه عاشورا در دوران معاصر ایران تا دوره انقلاب اسلامی؛ با تاکید بر اندیشه‌های امام خمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22084/rjir.2022.25596.3454

محسن قلی پور؛ حسن مجیدی؛ داود بخشایی


10. جستاری بر مفهوم شهروندی در اندیشه سیاسی شهید بهشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22084/rjir.2022.25846.3460

عباس دهرویه؛ مرتضی علویان؛ پرویز رضایی خنکدار