دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. اجماع سازی در سبک رهبری حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت الله خامنه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

قدسی علیزاده سیلاب؛ زاهد غفاری هشجین


2. راهبرد جمهوری اسلامی ایران در نظام بین الملل چند قطبی: مطالعه موردی گروه بریکس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور


3. شواهد و مستندات قرآنی سخنان امام خمینی (ره) در بارۀ سیاستهای نفوذ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

حبیب الله حلیمی جلودار


4. سیاست خارجی مکتوب جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد بالا دستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

مسعود اخوان کاظمی؛ ایوب نیکونهاد


5. علل تشکیل مجلس مؤسسان در سال 1328ش/1949م و نقش آن در نهضت امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

علیرضا علی صوفی؛ محمد رضا صادقی


6. بررسی وضعیت تولید ملی در رژیم پهلوی از منظر کارشناسان تاریخ انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

سعید محمدخانی


7. تحلیل کدهای ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه خاورمیانه و تأثیر آن بر آینده انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

محمدجواد فتحی؛ مجتبی عبدخدایی؛ صارم شیراوند


8. اقتصاد و سیاست در دهه اول انقلاب و تاثیر آن در شکل گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

مصطفی کرمی؛ سید امیر نیاکوئی؛ رضا سیمبر؛ قدرت احمدیان