تبیین جایگاه رهبری امام خمینی(ره) در چهارچوب مفهومی‌ حیّ بن یقظان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

آرمان گرایی در هنر ، ادبیات ، فلسفه و ... به شکل های متفاوتی در متون ادبی تجلی کرده است. در اندیشه های فلسفی و عرفانی،کسانی چون ابن سینا ، ابن طفیل و سهرودی این کمال جویی را در قالب داستان های فلسفی، تمثیلی و رمزی به نام حیّ بن یقظان به تصویرکشانده اند. این داستان ها شرح عروج آدمی به یاری حی بن یقظان به جاودانه های حیات تألّه است. این مقاله ضمن بررسی و تحلیل حقیقت حی بن یقظان به تعیین عینی آن می پردازد و بیان می دارد که تبلور حقیقی آن در وجود انبیای عظام و در رأس آنها پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار (علیهم السلام) بوده است و ثابت می کند که بعد از آنها و در زمان غیبت کسی که توانست در میان علما و فقهای شیعه به معنی حقیقی حیات بیداری را بر دوش بگیرد و تحقق عینی حی بن یقظان باشد ؛ امام خمینی(ره) بود.که علاوه بر تعالی و رشد انسانها؛ حکومتی را که در طول تاریخ، انبیا ی کرام و ائمه ی عظام و به تأسی از آنها علماء شیعه در پی تحقق آن بودند بنیان نهد.و حکایت های تمثیلی و خیالی حی بن یقظان را که در ذهن بسیاری از مردم به تمثیلات افسانه ای و افسانه های تمثیلی تبدیل شده بود ؛ به حقیقتی عینی تبدیل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Khomeini (ra) ,HayyibnYaqzan of age

نویسندگان [English]

  • mohammad ahi 1
  • sahar souri 2
چکیده [English]

Perfectionism has been differently manifested in art, literature and philosophy.In philosophical and gnostic thoughts, people such as people like IbnSina, IbnTufayl and Suhrawardi have depicted perfectionism in the form of philosophical, allegorical and symbolic stories called»HayyibnYaqzan«.These stories describe the ascension of man to eternal life with the aid of HayyibnYaqzan.This paper assesses and evaluates the truth of hayyibnYaqzan. Further, it accounts for its true realization in holy prophets, specifically in Prophet Mohammed (pbuh) and Imams (pbuh)And proves that after them and in the absence of Imam Mahdi (pbuh) Imam Khomeini was the only Shia scholar who could carry the great burden of awakening life and the only one to be the true hayyibnYaqzan incarnate who has established a government besides focusing on human growth and transcendence. A government which holy prophets and great imams have always been trying to form.He was the only one who could realize the allegorical and imaginary stories of HayyibnYaqzan into reality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HayyibnYaqzan
  • Intellect
  • Life
  • waking
  • Imam Khomeini (RA

-   قرآن کریم.

-   مفتایح­الجنان.

-   اندلسی، ابن­طفیل محمدابن­عبدالملک (1351)، زنده‌ی بیدار: حیّ­بن­یقظان، ترجمه: بدیع­الزمان فروزانفر، تهران: ترجمه و نشر کتاب.

-   بوعلی­سینا، شیخ­الرئیس (1366)، حیّ­بن­یقظان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

-   بوعلی­سینا، شیخ­الرئیس (1360)، رسائل ابن­سینا، تهران: کتابخانه مرکزی.

-   جعفریان، رسول (1390)، جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی-سیاسی ایران (از روی کار آمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی) سال‌های 1320-1357، تهران: نشر علم.

-   جوادی­آملی، عبدالله (1388)، اسلام و محیط زیست، قم: انتشارات إسراء.

-   جوادی­آملی، عبدالله (1387)، حیات حقیقی انسان در قرآن ج15، قم: انتشارات إسراء.

-   رجبی، محمدحسن (1371)، زندگینامه سیاسی امام خمینی(ره)، تهران: کتابخانه ملی.

-   روحانی، حمید (1388)، نهضت امام خمینی  ج1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره).

-   روضاتیان، مریم (پاییز و زمستان 1388)، رمزگشایی قصه سلامان و ابسال حنین­بن­اسحاق بر اساس کهن الگو‌های یونگ، فنون ادبی (علمی-پژوهشی) دانشگاه اصفهان: دوره1: شماره1.

-   رهنمودهای اقتصادی در بیانات امام خمینی(ره) (1364) ج2، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

-   زرین­کوب، عبدالحسین (1351)، یادداشت­ها و اندیشه‌ها. در دایرة­المعارف بزرگ اسلامی، ‌ج4، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.

-   سهروردی، شهاب­الدین (1381)،  آواز راز، ترجمه: رضا اسدپور، تهران: مؤسسه فرهنگی اهل قلم.

-   سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (1386)، ج7، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

-   صدرحاج سیدجوادی، احمد؛ فارسی، کامران؛ خرمشاهی، بهاءالدین و اشکوری، حسن (1376)، دایرة­المعارف تشیع، تهران: نشر شهید سعید محبی.

-   صدری­افشار، غلامحسین؛ حکمی، نسترن و حکمی، نسرین (1383)، فرهنگ فارسی اعلام، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.

-   طباطبایی، محمدحسین (1374)، تفسیر المیزان، ترجمه: محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-   عباس­تبار، رحمت؛ علویان، مرتضی و ملکی، علی (1386). امام خمینی (زندگی، اندیشه، وصایا)، قم: نشر اندیشه.

-   غلامعلی­ رجائی (1388)، برداشت­هایی از سیره امام خمینی(ره) ج3: تهران: چاپ و نشر عروج .

-   قلی پور، جعفر (1382)، مواضع امام خمینی(ره) در برابر نظام سیاسی پهلوی و نهاد‌های آن، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

-   مصائب، غلامحسین (1380)، دایرة­المعارف فارسی ج1، تهران: انتشارات امیرکبیر.

-   مفید، ابوعبدالله محمدبن­محمدبن­النعمان (1410)، المقنعة، قم: مؤسسه نشر اسلامی.

-   موسوی خمینی، روح­الله (1364)، رسالة نوین (تحریرالوسیله) ج1، ترجمه: عبدالکریم بی آزار شیرازی، تهران: مؤسسه انجام کتاب.

-   موسوی­خمینی، روح­الله (1387)، صحیفه امام خمینی(ره)، تهران:  تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-   موسوی­خمینی، روح­الله (1361)، صحیفه نور ج1، تهران:  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

-   موسوی­خمینی، روح­الله (1364)، صحیفه نور ج17، تهران:  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

-   موسوی­خمینی، روح­الله (1365)، صحیفه نور ج18، تهران:  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

-   موسوی­خمینی، روح­الله (1378)، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

-   نفیسی، سعید (1383)، سرچشمه‌های تصوف در ایران، تهران: انتشارات اساطیر.

-   نیازمند، رضا (1383)، شیعه در تاریخ ایران، تهران: حکایت قلم نوین.