دولت مردان یازدهم و مسئله آمریکا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه گیلان

2 فارغ التحصیل رشته روابط بین‌الملل از دانشگاه گیلان

چکیده

با در نظر گرفتن بیش از سه دهه تنش آشکار بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، هدف از این نوشتار، بررسی پیامد سیاست خارجی اعتدال گرا بر روابط دو کشور می باشد. نگارندگان درصددند با استفاده از نظریه واقع گرایی نو کلاسیک، به این پرسش پاسخ دهند که؛ سیاست خارجی اعتدال گرا چه تاثیری بر روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بر جای خواهد گذاشت؟ روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری نیز به سبک کتابخانه ای است. به نظر می رسد؛ سیاست های اعتدال گرایانه دولت مردان یازدهم، اگرچه منجر به گسترش نفوذ منطقه ای ایران خواهد شد، اما بر روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا تاثیر چندانی نخواهد گذاشت. با اینحال در صورت وقوع توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+5، کاهش موقت سطح تنش میان دو کشور محتمل خواهد بود اما به دلایلی چون هویت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که منافع و امنیت ملی ایالات متحده را به چالش می کشد، وجود بازیگران بین المللی و منطقه ای که منافع شان در گرو تداوم تنش بین ایران و آمریکا می باشد و نهایتاً تحت تاثیر عوامل داخلی ایالات متحده، احتمالاً جمهوری اسلامی ایران در دوره اعتدال گرایان نیز از سوی این کشور تحت فشار قرار خواهد گرفت که این امر افزایش تنش میان دو کشور را در آینده نزدیک در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eleventh government officials and the issue of America

نویسندگان [English]

  • reza simbar 1
  • samereh fasihi moghadam lakani 2
1 university of guilan
چکیده [English]

Check out the Cold War, the United States of America in the position that in the absence of a power balancer par, the establishment of a liberal order throughout the world as the main mission, define. This new mission in fundamental conflict with the interests of any of the world powers is not raised, the actor whose behavior is considered a threat to the order of the global gendarme, will incur heavy costs. However, by taking more than three decades of tensions between Iran and the United States of America obvious, the purpose of this paper is to examine the impact of foreign policy on the relations between the two countries is moderate. The authors try to use the theory of neo-classical realism, the question is, what foreign policy moderate impact on relations between the Islamic Republic of Iran and the United States of America will leave? Methods In this descriptive-analytic and collecting the style library. It seems, realistic government policies moderation XI, however, led to the development of Iran's regional influence but will improve relations between Iran and the United States of America will follow. However, in the event of a nuclear agreement between Iran and the P5 + 1, a temporary reduction in the level of tension between the two countries would be possible, but due to the nature of the political system in Iran and the country's foreign policy and national security interests of the United States challenges likely moderation in the Islamic Republic of Iran is also under pressure from America will be this tension between the two countries will follow in the near future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Realism
  • neo-classical
  • foreign policy moderate
  • Islamic Republic of Iran
  • America

-   امام‌جمعه زاده، سید جواد و بابایی، مجتبی (1394)، نقش اتاق‌های فکر در تصمیم سازی سیاست خارجی آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای ایران، پژوهش‌نامه روابط بین‌الملل، دوره هشتم، شماره 29.

-   ایزدی، فواد (1391)، شبکه بررسی مسائل ایران در آمریکا و سیاست‌های ایالات‌متحده در قبال جمهوری اسلامی، فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره 3.

-   بشیری، سعید و ازغندی، علیرضا (1393)، بررسی پایگاه اجتماعی وزیران دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران، رهیافت انقلاب اسلامی، سال هشتم، شماره 29.

-   پوستین چی، زهره و متقی، ابراهیم (1392)، جنگ سرد منطقه‌ای و معادله جابه‌جایی قدرت در سوریه، فصلنامه سیاست جهانی، شماره 1.

-   خلیلی، رضا (1393)، انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و چشم‌انداز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، مطالعات راهبردی، سال هفدهم، شماره 1.

-    دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1388)، منابع ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سیاست، دوره سی‌ونه، شماره3.

-    دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1390)، واقع‌گرایی نوکلاسیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سال بیست و پنجم، شماره2.

-    راجی، محمدمهدی (1392)، آقای سفیر؛ گفت‌وگو با محمدجواد ظریف، تهران: نی.

-    رضائی، علیرضا و ترابی، قاسم (1392)، سیاست خارجی دولت حسن روحانی، تعامل سازنده در چارچوب دولت توسعه‌گرا، تحقیقات سیاسی- بین‌المللی، شماره 15.

-    روحانی، حسن (1391)، آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مسیر چشم‌اندازبیست‌ساله است؟ (الف)

-    روحانی، حسن (1388)، آینده خاورمیانه و غرب: رویارویی یا همکاری، روابط خارجی، سال اول، شماره 2. الف

-    روحانی، حسن (1381)، استراتژی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات اخیر آمریکا، راهبرد، شماره 24.

-    روحانی، حسن (1380)، امنیت عمومی، امنیت ملی و چالش‌های فرا روی، راهبرد، شماره 20. الف

-    روحانی، حسن (1391)، امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک (ب).

-    روحانی، حسن (1380)، انفجارهای آمریکا و منافع ملی جمهوری اسلامی، راهبرد، شماره 21. ب

-    روحانی، حسن (1380)، پیرامون مواضع اخیر آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران، راهبرد، شماره 22. ج

-    روحانی، حسن (1388)، چشم‌انداز خاورمیانه: تداوم نگاه غرب یا نگاهی جدید، راهبرد، سال هجدهم، شماره 52. ب

-    روحانی، حسن (1382)، مفهوم جدید حاکمیت ملی یا فرسایش حاکمیت‌ها، حکومت اسلامی، شماره 2.

-    روحانی، حسن (1383)، نهضت خدمت‌رسانی از شعار تا کردار، راهبرد، شماره 33.

-    سنائی، اردشیر و رحمتی مقدم، رومیسا (1394)، روابط ایران و اتحادیه اروپا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، پژوهش‌نامه روابط بین‌الملل، دوره هشتم، شماره 29.

-    سورتچی، محمدرضا (1392)، بررسی نقش جمهوری اسلامی ایران بر امنیت منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای، سیاست دفاعی، سال بیست و دوم، شماره 85.

-    طارمی، کامران و مرادی، ایرج (1393)، بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا در سه دهه اخیر، پژوهش‌نامه روابط بین‌الملل، دوره هفتم، شماره 28.

-    عبداله خانی، علی، کاردان، عباس (1390)، رویکردها و طرح‌های آمریکایی درباره ایران، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

-    محمودی، مرتضی و دیگران (1393)، امنیت ملی اسرائیل و استراتژی تهدید نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه روابط بین‌الملل، دوره هفتم، شماره 27.

-    مروتی، لیلا و یزدانی، عنایت‌الله (1393)، تبیین برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بر روابط متقابل این کشور و اتحادیه اروپا، تحقیقات سیاسی بین‌المللی، شماره 20.

-    مطلبی، مسعود و دیگران (1393)، سیاست جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی: تقابل گرایی یا همکاری جویی، مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره هفتم، شماره 2.

-    نقد و بررسی متن توافق‌نامه ژنو: حقیقت توافق ژنو از رؤیا تا واقعیت (1392)، دفتر مطالعات گفتمان انقلاب اسلامی.

-    نوروزی، رسول (بی تا)، واقع‌گرایی نئوکلاسیک، برگرفته از آدرس  www.pajoohe.com.

-     Alam Rizvi, M. Mahtab, Iran Under Rouhani: From Confrontation to Reconciliation, IDSA Issue Brief, Institution for Defence Studies & Analyses.

-     Byrne, (2013), (in) The Domestic and Foreign Policy Challenges of the New Iranian East Program, View Points. No. 30.

-     Ditto, Steven, (2013), The Promise and Peril of Iran’s New President, The Washington Institute for Near East Policy.

-     Fasihi Moghaddam Lakani, Samereh & et al, (2015), Turkish Foreign Policy in South Caucasus and Its Impact in Iran-Azerbaijan Relationship, Journal of Politics and Law; Vol. 8, No. 1.

-     Jansiz, Ahmad & Fasihi Moghaddam Lakani, Samereh, 2015, The Role of Culture and Identity in Relations Between Iran and the United States of America, Asian Culture and History; Vol. 7, No. 2.

-     Lobel, Stevsn E, Norrin M. Ripsman & Jeffrey W. Taliaferro (ed), 2009, Neoclassical Realism, The State, And Foreighn Policy, Cambridge Universty Press. (in)علی اکبر اسدی, 1389.

-     NIS (National Intelligence Strategy of the United States of America), (2014).

-     NSS (National Security Strategy of the United States of America), (1994).

-     NSS (National Security Strategy of the United States of America), (1996).

-     NSS (National Security Strategy of the United States of America), (2006).

-     NSS (National Security Strategy of the United States of America), (2010).

-     NSS (National Security Strategy of the United States of America), (2015).

-     Parsi, Trita, (2013), (in) The Domestic and Foreign Policy Challenges of the New Iranian East Program, View Points. No. 30.

-     Przeczek, Sermin, (2013), Iran’s Foreign Policy Under President Rouhani: Pledges Versus Reality, Ortadogu Analiz.

-     Rager, Paul, (2014), Iranian Foreign Policy after a Nuclear Agreement, Monthy Global Security Briefing, Oxfored Research Group.

-     Rose, Giddeon, (1998), Neoclassical Realism And Theories Of Foreign Policy, world politics, vol. 51.

-     Rouhani, Hasan, (2013), Time to engage, washingtonpost, September.

-     Taliaferro, J.W, (2006), State Building for Future Wars: Neoclassical Realism and the Resource- Extractive State, Security Studies, Pp 464-495.

-     Zarif, Mohammad Javad, (2007), Tackling the Iran-U.S. Crisis: The Need For A Pradigm Shift, Journal of International Affairs, Vol.60 No.2, Pp 73-94.

-     Zarif, Mohammad Javad, (2014), What Iran Really Wants: Iranian Foreign Policy in the Rouhani Era, Foreign Affairs, May-June.

-     http://www.leader.ir

-     http://www.president.ir

-     http://www.rajanews.com