اصول حاکم بر سبک مدیریت رهبر انقلاب اسلامی در کنترل و مهار وقایع انتخابات 1388

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 دانشجوی دکتری مطالعات انقلاب اسلامی

چکیده

انتخابات ریاست جمهوری سال1388 در ایران فصل جدیدی از تحولات سیاسی اجتماعی را بعد از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی رقم زد و تحلیل ابعاد مختلف آن از ضروریات جامعه ایران است. مسأله تحقیق حاضر، بررسی اصول حاکم سبک مدیریت مقام معظم رهبری در کنترل و مهار جریانات قبل و بعد از انتخابات و نقش مردم در این فرایند مدیریت است. فرضیة ما این است که حل بحران­های به وجود آمده در این مقطع، بدون دو رکن رهبری (بر پایة دین، عقلانیت و قانون) و جامعة ولایت‌مدار که سرمایه‌های اجتماعی اصلی نظام هستند، قابل تحقق نبود. رهبری با بهره‌گیری از شیوه‌ای بر مدار دین، عقلانیت و پایبندی به قانون و در دو مرحلة پسینی و پیشینی و با دو روش دفعی و رفعی به برخورد با این بحران پرداخت. می‌توان سبک مدیریت مقام معظم رهبری را سبکی جامع، پویا و منعطف دانست که از ویژگی‌های مختلف در عرصة مدیریت سیاسی برخوردار است

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم، ترجمه فولادوند.
افتخاری، اصغر و ابولحسن حسین زاده، (1390)، «اصول و ارکان الگوی مدیریت سیاسی امام خمینی»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال هشتم، شماره 26
امینی، پرویز، (1389)، جامعه شناسی 22 خرداد، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ اندیشه.
بشیریه، حسین، (1372)، انقلاب و بسیج سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
ـــــــــــــ ، (1377)، جامعه شناسی سیاسی، نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، تهران، نشر نی.
بی‌نا،(1383)، «بی‌پرده با هاشمی رفسنجانی»، روزنامه کیهان، دوم فروردین.
پایگاه تحلیلی خبری عصر ایران،  کدخبر: ۳۳۲۷۳، ۲۰ /10/ ۱۳۸۶،   http://www.asriran. com /view.php?id=33273
حسینی، حسین،(1381)، رهبری و انقلاب: نقش امام خمینی در انقلاب اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده امام خمینی(ره).
دهخدا، علی اکبر، بی‌تا، لغت نامه دهخدا، تهران، مؤسسه لغت نامه دهخدا.
رضائیان، علی،(1374)، اصول مدیریت، تهران، سمت، چاپ ششم.
ــــــــــــ (1379)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران، سمت.
ــــــــــــ 1379)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، سمت.
روزنامه ابتکار، شماره 1498،26/3/1388،
سایت اینترنتی تابناک، 24/3/1389، کدخبر: ۱۰۴۲۱۷؛  www.tabnak.ir
سایت تابناک،10/10/1388،  کدخبر: ۷۹۳۵۳ ؛ لینک منبع خبر؛  www.tabnak.ir
سخنان هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران، اردیبهشت 88
سخنان هاشمی رفسنجانی در مراسم سی امین سالگرد قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی نقل از (خبرگزاری کار ایران، 12/9/87)
شفیعی، عباس،(1378)، سبک رهبری امام خمینی، قم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات امیر کبیر.
فروید، ژولین،(1362)، جامعه شناسی ماکس وبر، ترجمه نیک گهر، تهران، نشر نیکان.
مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در سایت khamenei.ir
مهدوی زادگان، داود،(1384)، «شیوه رهبری امام خمینی و سیادت وبری»، مجله علوم سیاسی، شماره 29.
وب سایت شخصی گری سیک، http://garysick.tumblr.com
وبر، ماکس،(1374)، اقتصاد و جامعه، ترجمه عمادزاده و دیگران، تهران، انتشارات مولی.