نقش شهید حاج حسین خـرازی در تغییرات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران دردوران دفاع مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

تغییرات اساسی و بنیادین در تحولات اجتماعی عموماً توسط افرادی با قدرت اراده، خلاقیت و استعدادی فراتر از سایرین صورت می‌گیرد. دوران دفاع مقدس به سبب ویژگی‌های خلق الساعه خود به عرصه‌ای جهت بروز استعدادهای درونی افراد تبدیل شد. فرماندهان نظامی در این میان مطمئناً جایگاه والایی داشته‌اند. حاج حسین خرازی از فرماندهان شجاع جنگ تحمیلی به سبب وجود پیشینه مبارزاتی در پیش از دفاع مقدس و بویژه سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی به سرعت توانست وجه نظامی تأثیرگذاری در دوران دفاع مقدس از خود نشان دهد. حضور درخشان در عملیات ثامن الائمه، فتح المبین، بیت المقدس و دلاوری‌های وی در چزابه تنها بخشی از کارنامه سترگ و تأثیرگذار وی در دوران دفاع مقدس بود. باز پس گیری بخش عظیمی از سرزمین‌های تحت تصرف نیروهای بعثی عراق در نتیجه تلاش‌های وی و همرزمانش در طی نبردهای مختلف صورت گرفت. بر این اساس مسئله این پژوهش تبیین نقش شهید حسین خرازی در تغییرات اساسی سیاسی و نظامی دوران دفاع مقدس خواهد بود. روش انجام پژوهش تاریخی حاضر، به صورت توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع‌ آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و از طریق مصاحبه می‌باشد.این اساس مسئله این پژوهش تبیین نقش شهید حسین خرازی در تغییرات اساسی سیاسی و نظامی دوران دفاع مقدس خواهد بود. روش انجام پژوهش تاریخی حاضر، به صورت توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع‌ آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و از طریق مصاحبه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


-     قرآن مجید
-     اداره روابط عمومی  سپاه پاسداران (1382)، کارنامه عملیات سپاه اسلام، چاپ اول، تهران: سپاه پاسداران.
-     بنی لوحی سید علی (1380)، شور عاشقی، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
-     بنی لوحی سید علی (1388)، هزار قله عشق، اصفهان: نشر ستارگان درخشان.
-     بنی لوحی، سید علی (1380)، خورشید شلمچه، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
-     بنی لوحی، سید علی؛ مرادپیری، هادی و همکاران (1379)، نبردهای شرق کارون به روایت فرماندهان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
-     دانشنامه تخت فولاد اصفهان (1391)، به مدیریت اصغرمنتظرالقائم، اصفهان، سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان،
-     درودیان، محمد (1375)، سیری در جنگ ایران و عراق از خرمشهر تا فاو، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جلد 2.
-     دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (1361)، گذری بر دو سال جنگ، تهران: انتشارات سپاه پاسداران.
-     دوازده امامی، سیدمحسن (1379)، فرهنگنامه (زندگینامه سرداران شهید استان اصفهان)، اداره کل تحقیق بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
-     راهنمای عملیات جنگ 8 ساله (1369)، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ناشر مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.
-     سید رضی (1379)، نهج البلاغه، تصحیح و ترجمه محمد دشتی، قم: نشر مشرقین.
-     فولادوند، مرجان (1379)، پروانه در چراغانی، تهران: سوره مهر و نشر شاهد، چاپ ششم.
-     گی روشه (1370)، تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، تهران: نشر نی.
-     محمودزاده، نصرت الله (1375 )، عقیق، تهران: بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس.
-     مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ (1367)، نبرد فاو، تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
-     مساح، مرتضی (1389)، به خرمشهر رسیدیم (حماسه شهید حسین خرازی)، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
-     مصاحبه اصغر منتظرالقائم با حاج مهدی بهرامی، نخستین فرمانده اطلاعات و عملیات تیپ امام حسین(ع)، 22/4/1396.
-     مصاحبه اصغر منتظرالقائم با سردار سید علی بنی لوحی رئیس ستاد لشکر امام حسین(ع) در دوران دفاع مقدس.
-     مصاحبه اصغرمنتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی فرمانده محور عملیاتی لشکر امام حسین(ع) در دوران دفاع مقدس، 15/2/1394.
-     مصاحبه خانم عسگری با سردار سید رحیم صفوی (5/11/94)، وی در دوران جنگ فرمانده عملیات کل سپاه بود و سپس از سوی رهبر انقلاب اسلامی آیه الله خامنه‌ای به فرماندهی کل سپاه منصوب شد و هم اکنون مشاور نظامی رهبرانقلاب است.
-     مصاحبه خانم عسگری با سردار علی زاهدی فرمانده تیپ قمر بنی هاشم و لشکر امام حسین و فرمانده سپاه قدس و نیروی زمینی سپاه پاسداران، 22/1/95.
-     مصاحبه شاهد یاران با خانم طیبه تابش مادر شهید حسین خرازی، 1393 ش، شماره106.
-     مصاحبه شاهد یاران با سردار اصغرصبوری خوراسگانی فرمانده تدارکات تیپ و لشکر امام حسین و فرمانده تیپ قمر بنی هاشم (1393)، شماره 106.
-     مصاحبه شاهد یاران با سردار کریم نصر اصفهانی فرمانده گردان تیپ امام حسین و فرمانده تیپ قمر بنی‌هاشم، 1393، شماره 106.
-     منتظرالقائم، اصغر (1385)، بزمگاه دلبران تاریخچه گلستان شهدای اصفهان، اصفهان: کانون نشر پژوهش.
-     النقیب خالد حسین (1368)، حزب بعث و جنگ، ترجمه محمد حسین زوّار کعبه، تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.