تحریف های تاریخی‌‌مستند «انقلاب 57» در موضوع سازمان مجاهدین خلق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه بوعل سینا

3 دانشجوی دکترای تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

مستند انقلاب 57 یکی از برنامه های تلویزیونی است که از شبکه فارسی زبان" من و تو" در سال 1394 پخش شد. این مستند ده ساعته که با تحریف واقعیت های تاریخی با استفاده از تصاویر آرشیوی و تکنیک‌های رسانه‌ای، سه هدف اساسی را دنبال می کند. اول نشان داده شاه به عنوان چهره ای نخبه که به دنبال پیشرفت و استقلال ایران بود، مخدوش نمودن چهره امام خمینی(ره) و تحرف در نقش گروه ها و احزابی که در جریان انقلاب اسلامی فعالیت می نمودند. البته تضادهای مختلفی در بین متن مستند و تصاویر پخش شده و همچنین تضادی هایی در خود مستند دیده می شود که بررسی آنها نیاز به دقت فراوان دارد. از جمله تحریف های تاریخی این مستند، تحریف در نقش برخی گروه ها و جریان های فکری در تحولات انقلابی از جمله نقش سازمان مجاهدین خلق در تحولات انقلابی است. مقاله حاضر با اشاره به برخی از ادعاهای فیلم در خصوص نقش سازمان مجاهدین خلق در تحولات انقلابی سال 1357درتلاش است تا با استفاده از منابع و اسناد تاریخی، به نقاط تحریف شده توسط مستند در خصوص نقش سازمان مجاهدین خلق در تحولات انقلاب اسلامی بپردازد. ه نقاط تحریف شده توسط مستند در خصوص نقش سازمان مجاهدین خلق در تحولات انقلاب اسلامی بپردازد.

کلیدواژه‌ها


-    آبراهامیان، یرواند (1377)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمدگل محمدی، تهران: نشر نی.
-    آسابرگر، آرتور (1387)، روش‌های تحلیل رسانه‌ها، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: انتشارات دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
-    استراس، آنسلم و کوربین، جولیت (1385)، اصول روش تحقیق کیفی، ترجمه بیوک محمدی، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-    امام خمینی(ره)، سیدروح الله (1379)، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
-    بازرگان، عبدالعلی (1381)، خاطراتی از پیشگامان، تهران: شرکت سهامی انتشار.
-    بشیری، سیاوش (1366)، قصه ساواک، پاریس: انتشارات پرنگ.
-    بهشتی سرشت، محسن (1384)، امام خمینی و سازمان مجاهدین خلق: نقدی بر خاطرات لطف الله میثمی، پژوهشنامه متین، پائیز و زمستان، شماره 28-29.
-    جعفری، حسن و دیگران (1390)، تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی»، اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 5، پاییز و زمستان، شماره10.
-    جعفری، محمد مهدی (1383)، شریعتی آن گونه که من شناختم، تهران: نگاه امروز.
-    جعفریان، رسول (1386)، جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی-سیاسی ایران، قم: نشر مورخ.
-    جوانمرد، سید احسان (1385)، رفتار سیاسی شهید مطهری و انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
-    حزب توده ایران (1358)، حقایقی چند پیرامون سازمان مجاهدین خلق ایران (مصاحبه با آقای سید احمد هاشمی نژاد)، تهران: حزب توده ایران.
-    حقجو، ع (نام مستعار اسدالله بادامچیان) (1358)، تحلیلی بر سازمان مجاهدین خلق ایران، تهران: انتشارات اوج.
-    خنیفر، حسین و مسلمی، ناهید (1396)، اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی؛ رویکردی نو و کاربردی، تهران: انتشارات نگاه دانش.
-    درخشه، جلال و دیگران (1394)، تحلیل مضمونی اعتماد در اندیشه آیت الله خامنه‌ای، جستارهای سیاسی معاصر، سال ششم، پائیز، شماره3.
-    رفیع پور، فرامرز (1382)، تکنیک‌های خاص تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
-    روزی طلب، محمد حسین (1393)، صخره سخت، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
-    سولیوان، ویلیام ؛ پارسونز، آنتونی (1375)، خاطرات دوسفیر، ترجمه محمود طلوعی، تهران: نشر علم.
-    قاسملو، اکبر و آقاجان پور، معصومه ­(1394)، ­تاریخ شفاهی کمیته استقبال از امام خمینی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
-    قانعی فرد، عرفان(1390)، در دامگه حادثه، لس آنجلس: شرکت کتاب.
-    کاظمی، محسن (1380)، خاطرات احمد احمد، تهران: دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری.
-    منتظری، حسینعلی (بی‌تا)، خاطرات آیت‌الله آقای منتظری، بی‌جا: بی‌نا.
-    میثمی، لطف الله (1382)، آنها که رفتند، تهران: نشر صمدیه.