چالش های سیاسی خارجی فراروی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد تهران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد تهران

چکیده

لازمه‌ی تداوم و بقای انقلاب، شناخت چالش‌ها و بحران‌های فراروی آن است. عدم شناخت و درک این چالش‌ها و آسیب‌ها باعث می‌شود انقلاب به سوی نابودی و اضمحلال کشیده شود. انقلاب اسلامی ایران که بر پایه‌ی تعالیم حیات‌بخش اسلام بنا نهاده شده، توجه و اهتمام به امور مسلمین را از تکالیف و وظایف خود می‌داند و به دلیل همین ماهیت دینی و انقلابی خود در مرکز توطئه و کینه دشمنان قرار دارد و آنان به هر طرقی تلاش می‌کنند تا به انقلاب و نظام اسلامی آسیب‌هایی وارد سازند و آن را با چالش‌هایی مواجه کنند. مجموعه‌ی این چالش‌ها و آسیبهای منطقه‌ای و بین‌المللی را باید در چارچوب سیاست خارجی بررسی کرد، چرا که اکثر آنها جنبه‌ی سیاسی دارد و از این منظر باید به‌ آنها نگریست. از این‌رو سؤال اصلی این پژوهش آن است که چالش‌های سیاسی خارجی فراروی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره) کدامند؟ برای پاسخ به این سؤال اندیشه سیاسی امام در چارچوب نظریه بحران اسپریگنز مورد بررسی قرار گرفت. از نظر امام خمینی این چالش‌ها و آسیب‌ها چنان مخرب است که اگر در مقابل آنها مقاومت و ایستادگی نشود وابستگی بیش از پیش و عقب‌ماندگی مسلمین را در پی خواهد داشت. نوآوری این مقاله ، معرفی یک چهارچوب نظری پویا و مناسب برای مطالعه‌ی چالش‌ها و بحران‌های سیاسی و فهم و درک دقیق‌تر و بهتر نظریه‌ی سیاسی امام خمینی و سایر اندیشمندان است. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل اسنادی،‌ اسناد و مدارک مربوط را گردآوری کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Challenges Foreign Confronting Islamic Revolution of Iran in The Thoughts of Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • abbas nori 1
  • ali morshedizad 2
2 shahed university
چکیده [English]

revolution is the recognition of the challenges and crises that it faces. Failure to understand and understand these challenges and injuries causes the revolution to be eroded and destroyed. The Islamic Revolution of Iran, based on the teachings of the Islamic life, is based on the attention and attention to the affairs of the Muslims from his duties and duties, and because of this religious and revolutionary nature, they are at the center of the conspiracy and hatred of enemies and they are working on every way. To inflict damage on the revolution and the Islamic system and face it with challenges. The set of these challenges and regional and international disasters should be addressed within the framework of foreign policy, since most of them have a political aspect and should be looked at from this perspective. Therefore, the main question of this research is that what are the foreign political challenges faced by the Islamic revolution in Imam Khomeini's thinking? To answer this question, Imam's political thought was examined in the framework of the theory of the Sprague crisis. According to Imam Khomeini, these challenges and injuries are so devastating that if resistance and resistance are not resisted in them, they will have more dependence and retardation of the Muslims. The novelty of this article is to introduce a theoretical and dynamic theoretical framework for studying the political challenges and crises and a better understanding and understanding of Imam Khomeini's and other thinkers' political theory. This research has used the documentary analysis methodology to collect relevant documents.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign political challenges
  • the Islamic revolution
  • Imam Khomeini
  • the theory of the crisis asprignz

- قرآن کریم

- آقابخشی، علی (1376)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

- اسپریگنز، توماس (1379)، روش فهم اندیشه های سیاسی، فرهنگ رجایی، ویراست دوم، تهران: انتشارات آگاه.

- اسپریگنز، توماس (1370)، فهم نظریه‌های سیاسی، فرهنگ رجایی، تهران: انتشارات آگاه.

- امین، سیدحسن (1378)، «امام خمینی(ره) و نظم سیاسی بین‌المللی»، مندرج در مجموعه مقالات امام خمینی(ره) و حکومت اسلامی (نهادهای سیاسی و اصول مدنی)، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ اول، زمستان

-  باقی، عمادالدین (1376)، انقلاب و تنازع بقا، تهران: انتشارات عروج

- بی‌نا (1387)، آفت‌ها و آسیب‌های انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی، چ دوم. تهران: مؤسسه فرهنگی قدر ولایت.

- تحریم ارتباط با اسرائیل از سوی امام در سال 1346، (1386) خرداد، مجله گلبرگ، شماره 87 : 63، برگرفته از سایت حوزه.

- جمشیدی، محمدحسین (1388)،‌ اندیشه سیاسی امام خمینی، چاپ دوم، تهران: انتشارات عروج، انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

- حسینی، حسین ( 1388)، رهبری و انقلاب ( نقش امام خمینی در انقلاب اسلامی)، تهران : انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

- دهشیری، محمدرضا (1379)، درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی(ره)، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ اول

- رنی، آستین (1374)، حکومت، ترجمه لیلا سازگار، تهران: مرکز نشر دانشگاهی تهران، چاپ اول

ستوده، محمد (1382)، «ماهیت انسان و روابط بین‌الملل»، مجله علوم سیاسی، ش 22 تابستان.

- شیبانی‌فر، محمد (1383)، «بیداری اسلامی و موانع آن در اندیشه امام خمینی»، فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 10، تابستان.

- صالحی، زهرا  (1388)، «صلح از دیدگاه امام خمینی»، فصلنامه حضور، شماره 69.

- عیوضی، محمدرحیم و احمدوند، ولی‌محمد (1388)، «دیدگاه حضرت امام خمینی درباره مبانی سکولاریسم»، پژوهش‌نامه فرهنگی، سال دهم، دوره سوم، شماره 6.

- عیوضی، محمد رحیم (1388)، چالش های سیاسی پیش روی انقلاب اسلامی، چ اول، تهران: انتشارات فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی.

- لطفی، مهرعلی (1387)، « آسیب شناسی انقلاب اسلامی در عرصه سیاسی و اقتصادی»، فصلنامه خط اول، سال دوم، شماره چهارم.

-  محمدی، محمد مهدی (1379)، آسیب شناسی انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات اولین همایش آسیب شناسی یک انقلاب)، چ اول، تهران: انتشارات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه صنعتی شریف.

- مصباح یزدی، محمدتقی (1383)، حقوق و سیاست در قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ سوم، پاییز، ج1.

- موسوی خمینی، (1387)، صحیفه نور، نرم افزار مجموعه آثار حضرت امام خمینی(ره).

- موسوی خمینی (1388)، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

- ویلسون، توماس وودور (1376)، فرهنگ و دین، مترجم: محمدی، تهران: طرح نو.