اصول مدیریتی آیت‌الله مهدوی کنی(ره) در کمیته‌های انقلاب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

3 دانشیار علوم سیاسی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، کشور برای تأمین امنیت به‌عنوان مهم‌ترین عامل حیاتی سیاسی، نیازمند بود نهادی را تشکیل دهد و با رهبری و مدیریت صحیح، به بحران، آشوب و ناامنی خاتمه دهد. لذا رهبران انقلاب اسلامی نهادی خودجوش و مردمی به نام کمیته انقلاب اسلامی را تأسیس و ریاست آن را بر عهده آیت‌الله مهدوی کنی گذاردند. چه کسی می‌توانست بحران‌‌‌های داخلی چندجانبه کشور از جمله گروهک‌ها، منافقین، ضدانقلاب، سلطنت‌طلبان و... که هر روز در گوشه‌ای از کشور خرابی به‌عمل می‌آوردند را سامان دهد که بتواند با رهبری و مدیریت دقیق و بکارگیری نیروهای انقلابی با توطئه‌ها مقابله نماید. نگارندگان به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که اصول مدیریت آیت‌الله مهدوی کنی برای اداره کمیته انقلابی اسلامی در شرایط کاملاً بحرانی کشور چه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا سؤالات فرعی که شامل: نحوه‌ی برنامه‌ریزی، سازماندهی، مدیریت منابع انسانی، هدایت و کنترل ایشان به چه ترتیبی بوده است را با استفاده از روش تحلیل محتوا استخراج نمودند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد آیت‌الله مهدوی کنی برای هدایت و رهبری کمیته، دو رسالت عمده را برای خود مشخص کرده‌اند؛ اول با بکارگیری روش‌های درست مدیریتی در چارچوب مبانی فقه اسلامی، وظایفی که برای ایشان معین شده است را اجرا نماید و ثانیاً از ظرفیت نهاد کمیته انقلاب اسلامی در جهت کادرسازی نیروهای انقلابی و مؤمن مبادرت ورزد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of Ayatollah Mahdoukni (RA) management in the committees of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • mahdi pourjafarisadrabad 1
  • Mohammadhosin Zarezade 2
  • asghar eftekhari 3
1 دانشگاه امام صادق(ع)
2 دانشگاه امام صادق ع
3 imam sadig university
چکیده [English]

After the victory of the Islamic Revolution of Iran, the country needs to establish an institution to ensure security as the most important political factor and to end the crisis, chaos and insecurity with proper leadership and management. Therefore, the leaders of the Islamic Revolution instituted a spontaneous and popular body called the Islamic Revolutionary Committee and presided over by Ayatollah Mahdavikini. One could arrange the country's many-sided domestic crises, including groups, hypocrites, counterrevolutionaries, royalists, etc., which erupted every day in the corner of the country, to deal with the plight of directing and managing the revolutionary forces. The authors seek to answer the question of what the principles of management of Ayatollah Mahdavi Keni for the administration of the Islamic Revolutionary Committee in a state of absolutely critical state? To answer this question, firstly, using the content analysis method, extracted sub-questions that included: how to plan, organize, manage human resources, and direct their control. Which shows the results of the research; Ayatollah Mahdavikani has identified two major missions for the guidance and leadership of the committee. First, by implementing the proper methods of management in the framework of the principles of Islamic jurisprudence and the tasks assigned to them, and second, the capacity of the institution of the Islamic Revolutionary Committee for the codification of revolutionary and believer forces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Islamic Revolutionary Committee
  • Ayatollah Mahdavikani
  • Principles of Management
  • Leadership

-   احدی، مسعود (1385)، مبانی سازمان و مدیریت، ساری: پژوهش‌های فرهنگی، چاپ هفتم.

-   اختری، عباسعلی (1369)، مدیریت علمی مکتبی از دیدگاه اسلامی، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.

-   استونر؛ فری من (1375)، مدیریت، ج1، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول.

-   ایران­نژاد پاریزی، مهدی (1375)، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل، تهران: مؤسسه بانکداری ایران، چاپ سوم.

-   پاک‌دامن (10/11/96)، متن مصاحبه در آدرس زیر موجود است: آرشیو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله مهدوی کنی.

-   ترابی، یوسف؛ رحمانی، سید احسان (1386)، «کمیته انقلاب اسلامی تجربه‌ی مهمی در سپهر پلیس جامعه‌گرا و مردمی»، مجله: دانش انتظامی، شماره 35.

-   جلالی خمینی، (2/2/97)، متن مصاحبه در آدرس زیر موجود است: آرشیو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله مهدوی کنی.

-   خواجه‌سروی، غلامرضا (1384)، خاطرات آیت‌الله مهدوی کنی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول.

-   رضائیان، علی (1390)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهیان (سمت)، چاپ دهم.

-   عباس‌زادگان، سید محمد (1366)، اصول و مفاهیم اساسی مدیریت، تهران: سروش.

-   عبدی، سهراب؛ مرشدی‌زاد، علی (1391)، عملکرد کمیته‌های انقلاب اسلامی در مبارزه با ضدانقلاب، مجله رهیافت انقلاب اسلامی؛ شماره 20.

-   کلاکی، نرگس (1384)، خاطرات عزت مطهری، تهران: انتشارات مهر، چاپ اول.

-   گودرزی، آیت (4/6/96)، متن مصاحبه در آدرس زیر موجود است: آرشیو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله مهدوی کنی.

-   مدیردار، مرتضی (1384)، خاطرات حجت‌الاسلام و المسلمین ناطق نوری، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول.

-   مشبکی، اصغر؛ روحانی، محمدحسین (1385)، مبانی سازمان و مدیریت با تأکید بر رویش­های تحلیلی و کاربردی، تهران: اقبال، چاپ اول.

-   مطهری، عزت (5/2/97)، متن مصاحبه در آدرس زیر موجود است: آرشیو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله مهدوی کنی.

-   نبوی، محمدحسین (1382)، مدیریت اسلامی، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه، چاپ اول.

-   الویری، محسن (1387)، خطرات آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول.

-   هاشمی، سید علی؛ رنجبر اذربایجان، مهدی (1387)، تاریخ شفاهی کمیته‌های انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول.

-   یزدان‌پناه (23/5/96)، متن مصاحبه در آدرس زیر موجود است: آرشیو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله مهدوی کنی.