اصول مدیریتی آیت‌الله مهدوی کنی(ره) در کمیته‌های انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

3 دانشیار علوم سیاسی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، کشور برای تأمین امنیت به‌عنوان مهم‌ترین عامل حیاتی سیاسی، نیازمند بود نهادی را تشکیل دهد و با رهبری و مدیریت صحیح، به بحران، آشوب و ناامنی خاتمه دهد. لذا رهبران انقلاب اسلامی نهادی خودجوش و مردمی به نام کمیته انقلاب اسلامی را تأسیس و ریاست آن را بر عهده آیت‌الله مهدوی کنی گذاردند. چه کسی می‌توانست بحران‌‌‌های داخلی چندجانبه کشور از جمله گروهک‌ها، منافقین، ضدانقلاب، سلطنت‌طلبان و... که هر روز در گوشه‌ای از کشور خرابی به‌عمل می‌آوردند را سامان دهد که بتواند با رهبری و مدیریت دقیق و بکارگیری نیروهای انقلابی با توطئه‌ها مقابله نماید. نگارندگان به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که اصول مدیریت آیت‌الله مهدوی کنی برای اداره کمیته انقلابی اسلامی در شرایط کاملاً بحرانی کشور چه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا سؤالات فرعی که شامل: نحوه‌ی برنامه‌ریزی، سازماندهی، مدیریت منابع انسانی، هدایت و کنترل ایشان به چه ترتیبی بوده است را با استفاده از روش تحلیل محتوا استخراج نمودند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد آیت‌الله مهدوی کنی برای هدایت و رهبری کمیته، دو رسالت عمده را برای خود مشخص کرده‌اند؛ اول با بکارگیری روش‌های درست مدیریتی در چارچوب مبانی فقه اسلامی، وظایفی که برای ایشان معین شده است را اجرا نماید و ثانیاً از ظرفیت نهاد کمیته انقلاب اسلامی در جهت کادرسازی نیروهای انقلابی و مؤمن مبادرت ورزد.

کلیدواژه‌ها


-   احدی، مسعود (1385)، مبانی سازمان و مدیریت، ساری: پژوهش‌های فرهنگی، چاپ هفتم.
-   اختری، عباسعلی (1369)، مدیریت علمی مکتبی از دیدگاه اسلامی، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
-   استونر؛ فری من (1375)، مدیریت، ج1، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول.
-   ایران­نژاد پاریزی، مهدی (1375)، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل، تهران: مؤسسه بانکداری ایران، چاپ سوم.
-   پاک‌دامن (10/11/96)، متن مصاحبه در آدرس زیر موجود است: آرشیو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله مهدوی کنی.
-   ترابی، یوسف؛ رحمانی، سید احسان (1386)، «کمیته انقلاب اسلامی تجربه‌ی مهمی در سپهر پلیس جامعه‌گرا و مردمی»، مجله: دانش انتظامی، شماره 35.
-   جلالی خمینی، (2/2/97)، متن مصاحبه در آدرس زیر موجود است: آرشیو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله مهدوی کنی.
-   خواجه‌سروی، غلامرضا (1384)، خاطرات آیت‌الله مهدوی کنی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول.
-   رضائیان، علی (1390)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهیان (سمت)، چاپ دهم.
-   عباس‌زادگان، سید محمد (1366)، اصول و مفاهیم اساسی مدیریت، تهران: سروش.
-   عبدی، سهراب؛ مرشدی‌زاد، علی (1391)، عملکرد کمیته‌های انقلاب اسلامی در مبارزه با ضدانقلاب، مجله رهیافت انقلاب اسلامی؛ شماره 20.
-   کلاکی، نرگس (1384)، خاطرات عزت مطهری، تهران: انتشارات مهر، چاپ اول.
-   گودرزی، آیت (4/6/96)، متن مصاحبه در آدرس زیر موجود است: آرشیو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله مهدوی کنی.
-   مدیردار، مرتضی (1384)، خاطرات حجت‌الاسلام و المسلمین ناطق نوری، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول.
-   مشبکی، اصغر؛ روحانی، محمدحسین (1385)، مبانی سازمان و مدیریت با تأکید بر رویش­های تحلیلی و کاربردی، تهران: اقبال، چاپ اول.
-   مطهری، عزت (5/2/97)، متن مصاحبه در آدرس زیر موجود است: آرشیو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله مهدوی کنی.
-   نبوی، محمدحسین (1382)، مدیریت اسلامی، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه، چاپ اول.
-   الویری، محسن (1387)، خطرات آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول.
-   هاشمی، سید علی؛ رنجبر اذربایجان، مهدی (1387)، تاریخ شفاهی کمیته‌های انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول.
-   یزدان‌پناه (23/5/96)، متن مصاحبه در آدرس زیر موجود است: آرشیو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله مهدوی کنی.