دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، اسفند 1397 
اصول مدیریتی آیت‌الله مهدوی کنی(ره) در کمیته‌های انقلاب اسلامی

صفحه 113-138

10.22084/rjir.2019.17522.2550

مهدی پورجعفری صدرآباد؛ محمدحسین زارع زاده مهریزی؛ اصغر افتخاری