دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، زمستان 1397 
6. اصول مدیریتی آیت‌الله مهدوی کنی(ره) در کمیته‌های انقلاب اسلامی

صفحه 113-138

مهدی پورجعفری صدرآباد؛ محمدحسین زارع زاده مهریزی؛ اصغر افتخاری


10. انقلاب اسلامی و برخی ناسازه‌های توسعه

صفحه 205-229

صادق میرویسی نیک؛ سید مرتضی هزاوه ای