انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و آینده اسلام سیاسی در منطقه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

    ارتباط انقلاب اسلامی ایران با پدیده بیداری اسلامی و موضوع اسلام سیاسی و همچنین تأثیر انقلاب اسلامی بر این مقوله، از مباحثی است که توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده و پژوهش­های فراوانی در این زمینه صورت گرفته است. از طرفی تحولات اخیر موسوم به «بیداری اسلامی»  از مباحثی است که سئوالات فراوانی را پیش روی پژوهشگران قرار داده و فهم آینده مسائل مرتبط با این حوزه، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
بر این اساس سئوال مقاله حاضر این است که جنبش های اخیر مشهور به «بیداری اسلامی»، چه تأثیری بر آینده «اسلام سیاسی» در منطقه خواهد گذاشت و در این میان جایگاه و نقش انقلاب اسلامی ایران به چه صورت خواهد بود.
نگارنده در تلاش است تا با کاربست روش گفتمان و از رهگذر نقد و بررسی چند فرضیه محتمل و مطرح در این زمینه، پاسخی مطلوب برای سؤال مذکور بیابد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تحولات اخیر موسوم به «بیداری اسلامی» بستر مناسبی برای تقویت اسلام سیاسی در منطقه را فراهم خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic revolution,Islamic Awakening and the future of Political Islam in the region

چکیده [English]

The relation of Islamic revolution of Iran with Islamic Awakening and political Islam and also the effect of the Islamic revolutio on this issue is a matter which has appealed to the researchers and many studies have been conducted in this regard.
On the other hand, recent developments in the rigion called “Islmic Awakening” and understanding the future of the sissues related to this are of crucial importance to the researchers.
The question raised in the study is , wath effect will recent movements or the so-called “Islamic Awakening” have on the future of “Political Islam” in the region and what role Islamic Revolution of Iran will play in this regard.
The researcher revewing and criticizing several possible hypotheses and applying discourse method tried to find the answers to the questions. The findings indicated that the recent developments or the so-called “Islamic Awakening” would strengthen political Islam in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Awakening
  • Islamic revolution of Iran
  • political Islam
  • Future