دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، آذر 1391، صفحه 1-189 
جنگ نرم و سناریوهای آینده انقلاب اسلامی ایران

صفحه 1-34

محمدرحیم عیوضی؛ فرزانه میر شاه ولایتی؛ فرهاد نظری زاده


انقلاب اسلامی ایران و تحولات ژئوپلیتیکی مصر

صفحه 145-164

سید محمد موسوی؛ حسینعلی توتی؛ سید محمدرضا موسوی