بررسی وضعیت تولید ملی در رژیم پهلوی از منظر کارشناسان تاریخ انقلاب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ ایران اسلامی

2 استاد گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان

3 استاد دانشگاه اصفهان

10.22084/rjir.2020.19393.2805

چکیده

هدف: این مقاله به دنبال بررسی وضیعت تولید ملی در دوره پهلوی دوم است به‌‌عنوان فرضیه چنین به نظر می‌رسد که رژیم پهلوی ارزش چندانی برای تولید ملی و حمایت از کالای داخلی قائل نبود و همواره با تأکید بر درآمدهای نفتی و سیاست درهای باز، واردات کالاها را در دستور کار قرار می‌داد و همین امر، تخریب کننده جریان تولید ملی در ایران می‌شد.
روش‌شناسی پژوهش: از این منظر، مقاله حاضر با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و روش پرسشنامه‌ای تلاش دارد به این سؤال پاسخ دهد؛ آسیب‌های پیشروی تولید ملی در زمان رژیم پهلوی کدامند و چه تأثیری بر روند اقتصاد ایران داشته‌اند؟ برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS بهره گرفته می‌شود.
یافته‌ها: مفروض مقاله این است که رژیم پهلوی بر واردات محصولات اقتصادی تأکید بیشتری از تولید داخلی داشته است و درآمدهای نفتی بر این مسئله تأثیر زیادی داشته‌اند.
نتیجه‌گیری: به هر حال، عواملی همچون؛ اعطای معافیت‌های گمرکی، دخالت‌های دولت در امور اقتصادی، وابستگی اقتصاد به کالاهای خارجی، واردات محصولات زراعی، صنعت وابسته، عدم حمایت از تولیدگران داخلی و ساختارهای اقتصادی فاقد کارآمدی باعث تخریب وجوه تولید در دوران پهلوی شده است.

کلیدواژه‌ها