تاثیر سابقه نمایندگی، حوزه انتخابیه و رشته تحصیلی در عملکرد نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی (ادوار اول تا دهم)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

2 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

10.22084/rjir.2020.21554.3059

چکیده

بررسی عملکرد نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی ادوار اول تا دهم به لحاظ کمی حکایت از آن دارد که نمایندگان هر یک از دوره‌های مجلس عملکرد ویژه‌ای نسبت به دوره‌های دیگر داشته‌اند. با توجه به اینکه بافت اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر دوره با تغییراتی روبه‌رو بوده است لذا در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از روش کمی و آمارهای توصیفی، به این پرسش‌ بنیادین پاسخ دهیم که بافت اجتماعی نمایندگان بخصوص سابقه نمایندگی، حوزه انتخابیه و رشته تحصیلی نمایندگان چه تاثیری در عملکرد نظارتی آنها داشته است؟ به بیان دیگر آیا می‌توان تجربه نمایندگی، حوزه انتخابیه و رشته تحصیلی نمایندگان را عامل اختلاف عملکرد آنها دانست؟
یافته‌های پژوهش نیز حکایت از آن دارد که شاخص‌های مورد بررسی بنا به شرایط مختلف در عملکرد نمایندگان تأثیرگذار بوده است؛ به طوری که نمایندگان دارای سابقه نمایندگی به‌طور متوسط دو برابر نمایندگان بدون سابقه دارای عملکرد نظارتی بوده‌اند. همچنین نمایندگان تهران، مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هر یک متناسب با دغدغه‌های منطقه خود عملکرد ویژه ای در حوزه نظارت داشته‌اند و از نظر رشته تحصیلی نیز، نمایندگان با تحصیلات مرتبط با رشته‌های اقتصاد و علوم سیاسی حضور پررنگی در اعمال نظارتی داشته‌اند.
. . . . .

کلیدواژه‌ها