الگوی تحلیلی نظام توسعه علم از دیدگاه امام خامنه ای(مد ظله العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی

10.22084/rjir.2020.21971.3104

چکیده

زمینه و هدف: این تحقیق در نظر دارد با بررسی نظریه ها و بیانات مقام معظم رهبری (مدظله) به عنوان عالی ترین و استراتژیک ترین مقام رسمی کشور، الگوی تحلیلی از نظام علمی و دانشی در کشور ارائه دهد. بدین منظور، تمامی سخنرانی های ایشان در مقام ولی فقیه از سال 1368 تا 1398 که مرتبط با موضوع تحقیق بوده اند، مورد بررسی قرار گرفته است.
روش تحقیق: روش تحقیق ما ترکیبی از تحلیل محتوای جهت دار و تحلیل مضمون می باشد.در این ارتباط 90 سخنرانی فیش برداری شده لکن در این مقاله 14 سخنرانی معظم له مورد استفاده قرار گرفت که تاریخ و مدخل همه آنها ذکر شده است. منبع اصلی سخنرانی ها، سایت رسمی ایشان می باشد.
یافته ها و نتیجه گیری: مقام معظم رهبری برای تحقق هدف گذاری های انجام شده در عرصه علمی به روز رسا نی موضوعات علمی، تولید علم نافع، توسعه علوم پایه، بومی سازی علمی، ثروت آفرینی و نوآوری را به عنوان راه حلی برای توسعۀ علم و دانش معرفی می کنند. هچنین در خطاب به مسئولان بر این باورند که دانشگاه ها باید مورد توجه ویژۀ آنها باشد، اهتمام خاصی به اجرایی شدن مصوبات نقشه جامع علمی کشور داشته باشند، جهش علمی را در اولویت کاری خود قرار دهند، ارتباط صنعت با دانشگاه را تقویت کنند، زنجیره علمی از ابتدایی تا آموزش عالی را به سرانجام رسانند و در نهایت از علم به مثابه دیپلماسی برای تحقق اهداف عالیه نظام استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها