بررسی مبانی نظری هسته‌های مقاومت اسلامی در گفتمان انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مطالعات منطقه‌ای و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

هدف:
گسترش انقلاب اسلامی در بیرون از مرزهای جغرافیایی ایران، یکی از مهم‌ترین مسائلی بوده است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون مورد بحث و بررسی تحلیلگران و صاحب‌نظران بوده است. در این میان یکی از الگوهای اجراشده برای این صدور، تاکنون شکل‌گیری و حمایت از هسته‌های مقاومت اسلامی بوده است که نمونه‌های بارز آن را در جنبش حزب‌الله لبنان، برخی گروه‌های مقاومت اسلامی فلسطینی و ... می‌توان مشاهده کرد.
 روش‌شناسی پژوهش:
 در این مقاله با معرفی هسته‌های مقاومت اسلامی، بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی (اندیشه‌های امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای) به مطالعه مبانی نظری شکل‌گیری هسته‌های مقاومت اسلامی پرداخته‌شده است.
 یافته‌ها:
بر این اساس مؤلفه‌های شکل‌دهنده بنیان‌های فکری این هسته‌ها استخراج و تنظیم‌شده است.
  نتیجه‌گیری:
بر این اساس تفکیک‌ناپذیری دین از سیاست، جهان‌شمولی انقلاب اسلامی، ولایت و رهبری، جهاد در راه خدا و شهادت‌طلبی، ظلم‌ستیزی و دفاع از مظلوم، تقابل استکبار و استضعاف، آمادگی همه‌جانبه، تصاحب قدرت بر محور حق، وحدت‌گرایی، استقلال تمام‌عیار امت اسلامی (سیاسی، فرهنگی و اقتصادی)، عدالت‌خواهی و مقاومت علیه اشغالگری مؤلفه‌های مبانی نظری اصول و ارزش‌های هسته‌های مقاومت را شکل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


-      The Holy Quran
-      Aqabakhshi, Ali (1994), Culture of Political Science, Tehran: Iran Scientific Information and Documentation Center. (In Persian)
-      Ashuri, Darius (1991), Encyclopedia of Political Science, Tehran: Morvarid (second edition). (In Persian)
-      Khamenei, Ayatollah Seyyed Ali (1990), Message on the occasion of the first anniversary of the demise of Imam Khomeini, 1990/05/31. (In Persian)
-      Khamenei, Ayatollah Seyyed Ali (2013), Statements in the meeting of the commanders of the Islamic Revolutionary Guard Corps, 2013/09/17. (In Persian)
-      Mahjub; Mesbah (2012), Hezbollah and the Leadership of Seyyed Hassan Nasrallah: The Synergy of Two Systems of Thought in Seyyed Hassan Nasrallah's Thought Divine Values in Beliefs and Strategic Perspectives in Leadership, Translator: Mohammad Reza Mirzajan, Tehran: Qadr Velayat Cultural and Artistic Institute. (In Persian)
-      Mosavi Khomeini, Imam Ruhollah (2009), Sahifeh-Ye Imam, Tehran: Imam Khomeini Publishing House. (In Persian)
-      Qasem, Naeem (2007), Hezbollah Lebanon: Policy, Its Past and Future, Tehran: Information. (In Persian)
-      Sadeghi, Ali (1997), Ideology and international relations, Tehran: Qumes. (In Persian)
-      Shah Nazari, Hamid Reza (2017), Discourse of Dignity and Progress, Tehran: Didman. (In Persian)
-      Trotsky, Leon (1979), my life, Translated by Houshang Vaziri, Tehran: Kharazmi.
-      Trotsky, Leon (1981), History of the Russian Revolution (Vol. 3). Translated by Saeed Bastani, Tehran: Fanosa Publishing.
-      Zamzam, Ali Reza (2001), “Theory of Trotsky Revolution and the Islamic Revolution of Iran”, Journal of the Journal of the Islamic Revolution (University of Isfahan), No.5 and 6, 139-168. (In Persian)