جایگاه امام خمینی(ره) در انقلاب اسلامی بر اساس نظریه ی مراحل تحول انقلاب برینتون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده

 نظریه­ ی مراحل تحول انقلاب برینتون، از نظریه­ هایی است که برای مطالعه­ ی انقلاب­ اسلامی نیز به کار رفته است. اکثر مطالعاتی که این نظریه را مبنای پژوهش خود قرار داده­ اند، به جایگاه و نقش امام­ خمینی(ره) در انقلاب­ اسلامی توجه نداشته­ اند. در این مقاله، قصد داریم این جایگاه را در انقلاب­ اسلامی بر اساس نظریه­ ی برینتون و با نگاهی انتقادی به این مطالعات، بررسی کنیم. بدین جهت، بر اساس چارچوب نظری که برگرفته از نظریه­ ی مراحل تحول انقلاب برینتون است و با روش تحلیل محتوا به جستجو در صحــیفه­ ی امام(جلد6تا21) می­ پردازیم تا بر اساس مواضع ایشـــان، ویژگی­ های امام(ره) را با هر یک از گروه­ های میانه­ رو، تندرو و عمل­گرا مقایسه نموده و به این پرسش تحقیق پاسخ دهیم، چه نسبتی میان جایگاه ایشان و این گروه­ ها وجود دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Position Of Imam Khomeini InThe Islamic Revolution According To The Brintons’ Theory

نویسندگان [English]

  • Hadi Rah Chamandi 1
  • Abdol Hosein Kalantari 2
چکیده [English]

The Brintons’ theory have been used for the study of the islamic revolution. However, in the most of the studies that based on this theory, the role and position of Imam Khomeini in the islamic revolution have been ignored. This article is going to study the position of Imam in the islamic revolution based on Brintons’ theory and also by critical approach to these studies. Therefore, based on the theoretical framework – the Brinton’ theory about stages of revolutionary change – and by content analysis method, SAHIFEH-e-IMAM (volume 6-21) is studied. Based on his stands, characteristics of  Imam is compared with any kind of radical, moderate and pragmatic groups; so that is determined Imam Khomeini in which any kind of this groups located? In other words, what relationships are between position of  Imam in the islamic revolution and they?
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Islamic Revolution
  • moderates
  • radicals
  • Pragmatists