جایگاه امام خمینی(ره) در انقلاب اسلامی بر اساس نظریه ی مراحل تحول انقلاب برینتون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده

 نظریه­ ی مراحل تحول انقلاب برینتون، از نظریه­ هایی است که برای مطالعه­ ی انقلاب­ اسلامی نیز به کار رفته است. اکثر مطالعاتی که این نظریه را مبنای پژوهش خود قرار داده­ اند، به جایگاه و نقش امام­ خمینی(ره) در انقلاب­ اسلامی توجه نداشته­ اند. در این مقاله، قصد داریم این جایگاه را در انقلاب­ اسلامی بر اساس نظریه­ ی برینتون و با نگاهی انتقادی به این مطالعات، بررسی کنیم. بدین جهت، بر اساس چارچوب نظری که برگرفته از نظریه­ ی مراحل تحول انقلاب برینتون است و با روش تحلیل محتوا به جستجو در صحــیفه­ ی امام(جلد6تا21) می­ پردازیم تا بر اساس مواضع ایشـــان، ویژگی­ های امام(ره) را با هر یک از گروه­ های میانه­ رو، تندرو و عمل­گرا مقایسه نموده و به این پرسش تحقیق پاسخ دهیم، چه نسبتی میان جایگاه ایشان و این گروه­ ها وجود دارد؟

کلیدواژه‌ها