دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، بهار 1392، صفحه 1-157 
6. نگرشی گفتمانی به مشارکت زنان در انقلاب اسلامی

صفحه 121-142

سید صدرالدین موسوی؛ مسعود درودی؛ انسیه اصلانی کتولی