نظام اخلاق سیاسی امام خمینی(ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم

2 پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی المصطفی

چکیده

در ضرورت و اهمیت حضور اخلاق در جامعه، جای تردید نیست. امام خمینی(ره) که خود تأسیس و اداره­ی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت، سیاستمداری مهذب و صاحب نظری صائب در حوزه‏ های گوناگون و از جمله اخلاق است. ایشان معتقد است تمامی احکام اخلاقی اسلام، سیاسی است؛ لذا در اثر حاضر تلاش شده تا مباحث اخلاقی امام خمینی(ره) به صورت یک سیستم و به شکلی جامع با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از چهارچوب نظری متخذ از آثار ایشان تبیین شود. به نظر می‏رسد اخلاق سیاسی امام خمینی(ره) مبتنی بر راهبرد برادری است. برای تحقق، تثبیت و گسترش برادری در جامعه آراسته شدن به فضایل و پیراسته شدن از رذایل لازم است. امام خمینی(ره) بر این باور است که تمامی انسان‏ها دارای دو فطرت هستند فطرتی اصلی که عاشق کمال مطلق است و فطرتی تبعی که از نقص تنفر دارد. پیوند برادری که با آراسته شدن به فضایل اخلاقی که خواسته فطرت اصلی انسان است، تقویت می‏شود و باعث می‏شود که جامعه چون پیکری واحد درآید  لللّه حرکت کند و نه للنفس؛ در این صورت است که جامعه، مدینه­ی فاضله و مقرب خدا خواهد شد. به این ترتیب مقاله حاضر درصدد است مبنای این سیستم اخلاقی که سیاست، ذاتی آن است، راهکاری برای حل معضلات و مشکلات فردی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطوح ملی، منطقه ‏ای و جهانی ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Khomeini’s Political Ethics System

نویسندگان [English]

  • Najaf Lakzaee 1
  • Reza Lakzaee 2
چکیده [English]

There is no doubt about the presence of ethics in society. Imam Khomeini, who founded and managed the Islamic Republic of Iran, was a pious politician and an authority in many fields including ethics. He believes all Islamic ethical rules are political. So the present paper will try to systematically explain Imam Khomeini’s contributions to political ethics based on a descriptive-analytical approach. It seems that Imam Khomeini’s political ethics is based on brotherhood. For studying, stabilizing, and expanding brotherhood, the society should be ornamented with virtues and cleaned from roguery. He believes that all human beings have two types of inborn nature; an original nature which loves absolute perfection, and an dependent nature which hates imperfection. Brotherhood relationship is strengthened through being ornamented with virtues in line with human’s original nature. It helps society to become like a single body and act in line with Allah not in line with the self. In this way, society will turn into a utopia associated with God. Thus, on the basis of such ethical system which is innately political, the paper is to present a solution for personal, familial, political, economic, and social problems at a national, local, and global level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • political ethics
  • double nature theory
  • virtues and roguery
  • brotherhood strategy